เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรIทะเบียนตรงเลขดัง

~

~

~

~

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรIทะเบียนตรงเลขดัง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรIทะเบียนตรงเลขดัง

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรIทะเบียนตรงเลขดัง

~

~

~

เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรIทะเบียนตรงเลขดัง

VDOเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ เสด็จฯไปทรงถวายผ้าพระกฐิน วัดเบญจมบพิตรIทะเบียนตรงเลขดัง

~

~

~

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.