ช่วยเหลือ 4 กลุ่ม ที่เดือดร้อนจาก CV19

เมื่อวันที่ 7 มกราคม เพจ สวัสดิการ ทันข่าว ได้โพสต์ข้อความระบุว่า เยียวย า CV 19 รอบใหม่ ชัดเจนต้องครอบคลุม เท่าเทียมทุกกลุ่ม พร้อมเตรียมออกมาตรการพักชำระหนี้ควบคู่ไปด้วย 40 ล้านคนต้องครอบคุลม เท่าเทียม กลุ่มแรงงานในระบบประกันสังคม กลุ่มแรงงานนอกระบบประกันสังคม กลุ่มเกษตร กลุ่มเปราะบาง กลุ่มผู้ด้อยโอกาส   ภาพจาก สวัสดิการทันข่าว   รอฟังความคืบหน้าอีกครั้งนะครับ   โพสต์ดังกล่าว   หากมีความคืบหน้าอย่างไรทีมงานจะรีบนำมาอัพเดททันที ขอบคุณ สวัสดิการ ทันข่าว  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *