ด่วน วันนี้พบผู้ติดรายใหม่ พุ่ง 527 ราย

วันที่ 5 ม.ค. 64 ศบค. รายงานสถานการณ์ในประเทศไทย ล่าสุด พบผู้ติด cv รายใหม่ ไทยพบผู้ติดรายใหม่ 527 คน ภายในประเทศ 82 ราย แรงงานข้ามชาติ 439 ราย SQ 6 ราย รวมผู้ติดยืนยันสะสม 8,966 ราย รักษาหายแล้ว 4,397 คน ศบค. แถลงให้มี พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 5 จังหวัด คือ สมุทรสาคร ระยอง   ชลบุรี จันทบุรี ตราด ซึ่งจะเป็นพื้นที่ควบคุมเข้มข้นกว่า พื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยจะมีมาตรการควบคุมเพิ่มขึ้น เช่น ตั้งด่านมากขึ้น, กำหนดเวลาปิดร้านเร็วขึ้น ซึ่งให้อำนาจ ผู้ว่าฯ สามารถในการตัดสินใจ พิจารณามาตรการเข้มข้นเพิ่มเติม  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *