ศบค. แถลงสถานการณ์วันนี้ 2 ม.ค. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 216 ราย

ศบค. แถลงสถานการณ์ CV-19 วันนี้ 2 ม.ค. 64 พบผู้ติดเพิ่ม 216 ราย เป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ ต่างด้าวจากค้นหาเชิงรุก และติดในประเทศ ยอดยืนยันสะสม 7,379 ราย เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 2 ม.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่กระจายของ CV-19 หรือ ศบค. รายงานสถานการณ์ผู้ติดในประเทศไทย เป็นดังนี้   ศูนย์ข้อมูล CV-19 ผู้ป่วยยืนยันติดในประเทศ 214 ราย สถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 2 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 26 ราย กลับบ้านแล้ว 4,299 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 3,016 ราย ยอดผู้ติดยืนยันสะสม 7,379 ราย นับเป็นรายที่ 7,164 - 7,379 ประเทศไทย เป็นอันดับที่ 136 ของโลก     ศูนย์ข้อมูล CV-19 ทั้งนี้ ผู้ติดเดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันของรัฐ หรือ State Quarantine มีดังนี้ อินเดีย 1 ราย สหรัฐอเมริกา 1 ราย ผู้ติดในประเทศ 182 ราย มีประวัติเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ จ.สมุทรสาคร 3 ราย มีประวัติเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ จ.ระยอง 1 ราย มีประวัติเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์พัทยา จ.ชลบุรี 1 ราย มีประวัติเชื่อมโยงสถานบันเทิง, สถานที่ชุมชน, อาชีพเสี่ย ง 23 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 154 ราย ส่วนผู้ติดในแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 32 ราย ยอดสะสม 1,440 ราย อย่างไรก็ตาม ขอให้ทุกคนทำตามมาตรการป้องกัน สวมหน้ากากอนามัยก่อนออกจากบ้าน หมั่นล้างมือบ่อยๆ ขอบคุณ ศูนย์ข้อมูล CV-19 เรียบเรียง siamstreet  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *