เห็นกันชัดๆ เลขบนลูกมะพร้าว ในงานพิธีต่อดวงชะตาเสริมบารมี วัดป่าอุดมทรัพย์

เห็นกันชัดๆ เลขบนลูกมะพร้าว ในงานพิธีต่อดวงชะตาเสริมบารมี วัดป่าอุดมทรัพย์ ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 1 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 2 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 3 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 4 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *