ภาพขบวนแห่ หลวงปู่ปาน

เรียกได้ว่าเป็นประเพณีที่ชาวไทยปฏิบัติสืบทอดกันมาทุกปี สำหรับประเพณีแห่หลวงพ่อปาน ทั้งทางบกและทางน้ำ ชาวบ้านจะพากันออกมาร่วมพิธีกันเป็นจำนวนมาก ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 63 เพจข่าวสารเมืองปราการ v2 ได้โพสต์ข้อความระบุว่า   โพสต์ดังกล่าว ภาพจาก ข่าวสารเมืองปราการ v2 สาธุ ภาพจาก ข่าวสารเมืองปราการ v2 ภาพจาก ข่าวสารเมืองปราการ v2 หลวงปู่ปานเป็นที่เคารพยึดเหนี่ยวทางใจของชาวสมุทรปราการและชาวไทยทุกคน ภาพจาก ข่าวสารเมืองปราการ v2 ภาพจาก ออยท์ สะเตชั่น ขอบคุณ ข่าวสารเมืองปราการ v2  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *