ยอดกฐิน วัดตะโก

ยอดกฐิน วัดตะโก

ถ้าจะพูดถึงหลวงพ่อรวยหลายคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดี และรู้จักกันอย่างแพร่หลาย สำหรับ วัดตะโก เป็นวัดที่จำพรรษาของหลวงพ่อรวยเกจิอาจารย์ชื่อดัง แห่งเมืองกรุงเก่า วัตถุมงคลหลวงพ่อรวยรู้จักกันอย่างกว้างขวางจากประสบการณ์ต่างๆมากมายหลายด้าน และยังเป็น พระเกจิที่มีจริยวัตรงดงามปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า บรรพชาเป็นสามเณร ที่วัดตะโก จนอายุครบอุปสมบท ก็อุปสมบทที่วัดตะโก เป็นพระนักพัฒนานำเอาความเจริญรุ่งเรืองมาสู่วัดตะโกมาตลอดหลายสิบปี หลวงพ่อรวย กราบสาธุ ล่าสุด เพจ วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธย า กรรมการ ได้โพสต์ข้อความระบุว่า นตฺถิ จิตฺเต ปสนฺนมฺหิ อปฺปกา นาม ทกฺขิณา. เมื่อจิตเลื่อมใสแล้ว ทักขิณาทานชื่อว่าน้อย ย่อมไม่มี อนุโมทนาบุญด้วยครับ โพสต์ดังกล่าว
ขอบคุณ วัดตะโกหลวงพ่อรวย อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธย า กรรมการ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *