ไทยส่งเครื่องผลิตออกซิเจน เตียงกระดาษ ช่วยอินเดีย

นายธานี แสงรัตน์ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เผยว่า ในวันที่ 1 พ.ค. 64 กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับกองทัพอากาศ จัดเที่ยวบินพิเศษกรุงเทพฯ-กรุงนิวเดลี Airbus A320 ออกจากประเทศไทยเวลา 07.00 น. เพื่อนำอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ได้รับมอบจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทย ไปให้ความช่วยเหลือแก่อินเดีย และนำคนไทยที่ติด CV-19 เข้ามารับการรักษาต่อในไทย มีรายละเอียด ดังนี้ เครื่องผลิตออกซิเจน (oxygen concentrator) ขนาดเล็ก 25 ชุด เตียงกระดาษจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (Siam Cement Group – SCG) จำนวน 200 เตียง ส่งมอบผ่านสภากาชาดอินเดีย(India Red Cross Society) รวมทั้งยา-อุปกรณ์ทางการแพทย์ไปดูแลคนไทยในสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี เที่ยวบินดังกล่าวจะเดินทางกลับในเวลา 17.30 น.ของวันเดียวกัน (1 พ.ค. 64) โดยจะนำชาวไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ติด CV-19 กลับมายังประเทศไทยด้วย ประกอบด้วยผู้ที่มีอาการ 3 ราย และผู้มีความ เสี่ย ง สูง 1 ราย เนื่องจากทำงานใกล้ชิดกับข้าราชการที่ติด สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานเครือข่ายคนไทยในกรุงนิวเดลีและเมืองใกล้เคียงถึงความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยในเที่ยวบินพิเศษดังกล่าว รวมทั้งข้าราชการทีมประเทศไทยและครอบครัว โดยได้รับแจ้งว่ามีคนไทยติดเชื้อ 3 คน อาศัยอยู่ในกรุงนิวเดลี 2 คนและเมืองลัคเนาว์ 1 คน ทั้ง 3 คนไม่ประสงค์ที่จะเดินทางกลับไปรักษาที่ประเทศไทย ภารกิจดังกล่าวสะท้อนมิตรภาพอันดีและใกล้ชิดระหว่างไทยกับอินเดียในฐานะมิตรประเทศที่ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในยามวิกฤต ดังเช่น ปี 2563 อินเดียได้อนุมัติการส่งออกยาสำคัญในการรักษาผู้ติด CV-19 ให้กับไทย ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *