ทะเบียนรถบัส ทัวร์กฐิน ชนรถไฟ

จากเหตุการรถบัสคณะทัวร์กฐิน ชนกับรถไฟขนสินค้า ล่าสุด ชาวบ้านได้นำยอดกฐินของรถบัสได้ ถวายให้กับวัดแล้ว จำนวน 1830 หลังจากที่คนของวัดบางปลานักมาช่วยเดินเก็บเงินกฐิน ที่ตกหล่นเกลื่อนในที่เกิดเหตุ และได้นำไปถวายที่วัดได้ยอดทั้งหมดคือ 1,830บาท และยังมีส่วนอื่นถวายเงินทำบุญสมทบอีกด้วย รวมแล้วได้ยอด 30,381บาท อุบัติเหตุครั้งใหญ่เตือนใจคนไทย ยอดกฐินทั้งหมดถึงวัดแล้ว ภาพจาก คนข่าวบางปะกง ภาพจาก คนข่าวบางปะกง ขอให้ผู้เสียชีวิตไปสู่สุขติ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *