เสียใจด้วย เปิดข้อความ 4 แบบ ของคนที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ รับเงิน5,000

ความคืบหน้ามาตรการ 5,000 บาท หลังดำเนินการมาแล้วครบ 1 เดือน มีจำนวนการลงทะเบียนรวมทั้งสิ้น 28.8 ล้านรายการ กระทรวงการคลังได้ใช้ฐานข้อมูลและระบบการคัดกรองคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนแล้วพบว่า มีผู้ที่ ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไท่ผ่านคุณสมบัติจะได้รับสิทธิ เนื่องจากมีสิทธิหรือเข้าข่ายจะได้รับสิทธิจากรัฐบาลผ่านทางกลไกอื่นอยู่แล้ว ดังนั้น จึงมีผู้ที่เข้าข่ายสามารถได้รับสิทธิการชดเชยรายได้ตามมาตรการ 5,000 บาท จำนวนทั้งสิ้นประมาณ 16 ล้านราย ซึ่งเป็นผู้ผ่านเกณฑ์แล้วจำนวน 10.6 ล้านราย และกระทรวงการคลังได้โอนเงิน ให้แก่ผู้ได้รับสิทธิส่วนใหญ่จำนวน 7.5 ล้านรายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 8 เมษายนถึงวันที่ 29 เมษายน 2562 ล่าสุด จากการตรวจสอบไปยังทวิตเตอร์ บนแฮชแท็ก เราไม่ทิ้งกัน พบว่ามีผู้ที่ผิดหวังหลังลงทะเบียน 5,000 บาท แต่กลับถูกระบบคัดกรองบอกไม่เข้าเกณฑ์ โดยกลุ่มคนเหล่านี้เริ่มทยอยได้รับข้อความแจ้งเหตุผลถึงสาเหตุที่ว่าทำไมจึงไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว อย่างรายแรก เจ้าตัวยืนยันว่าไม่ใช่เกษตรกร ครอบครัวไม่มีใครทำไร่ ทำนา และไม่เคยลงทะเบียนอะไรหรือลงทะเบียนเกษตรกร ครอบครัวรับจ้างซ่อมรถจักรยาน มา 20 ปี แต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์ เพราะระบบระบุว่า ท่านเป็นเกษตรกร และทางภาครัฐเองมีมาตรการเฉพาะเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร ข้อความระบุว่าเป็น นักเรียน/นักศึกษา รายต่อมา ถูกปฏิเสธ เพราะเรียนไปด้วยและทำงานไปด้วย ระบุว่า ตนเองถูกปฏิเสธได้รับสิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน ซึ่งระบบแจ้งว่า เนื่องจากท่านเป็นนักเรียน/นักศึกษา ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเป็นหลัก ทั้งที่ตอนนี้ตนเองอายุ 32 ปี ทำงานแล้ว ตอนลงทะเบียนก็ใส่ข้อมูลที่ทำงานแล้ว แต่ปัจจุบันกำลังเรียนต่อ ม.รามฯ อยู่ จึงตั้งข้อสงสัยว่า แค่มีชื่อเป็น นศ. อยู่ในมหาลัยก็คือตัดจบเลยหรือ โดยที่ในข้อความ จะมีการระบุว่า ท่านเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ซึ่งมีกองทุน กยศ. ที่เป็นกองทุนเพื่อช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษาอยู่แล้ว ข้อความระบุว่าเป็น ผู้ประกอบการ ไม่ใช่แรงงาน อีกราย ระบุว่า ถูกปฏิเสธไม่ได้รับสิทธิ์ ทั้งที่แม่เปิดร้านเสริมสวย ที่ต้องถูกสั่งปิดบริการเพราะรัฐบาลสั่ง แต่ระบบกลับแจ้งเหตุผลว่า ที่ไม่เข้าเกณฑ์รับเงิน เพราะเข้าข่ายเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ ซึ่งไม่ใช่กลุ่มที่เป็นแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว โดยที่ข้อความจะระบุว่า ท่านเป็นผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ ไม่ใช่แรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว และทางภาครัฐเองก็มีมาตรการช่วยเหลือเจ้าของธุรกิจโดยตรง ข้อความระบุว่าเป็น ธุรกิจยังค้าจำหน่ายต่อไปได้ รายสุดท้าย เปิดเผยว่า เหตุผลที่ถูกปฏิเสธเพราะว่า ท่านยังไม่เข้าข่ายเป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก covid 19 โดยตรง เนื่องจากลักษณะการประกอบอาชีพของท่านยังสามารถดำเนินการต่อไปได้ ทั้งที่ตนเองจำหน่ายของที่ตลาดท่าเสด็จ ซึ่งไม่ถูกปิดจริง แต่ว่าไม่มีคนมาเดิน โดยจะมีข้อความระบุว่า ท่านไม่เข้าข่ายเป็นผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงจาก เนื่องจากการประกอบอาชีพของท่านยังดำเนินการต่อไปได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *