กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงานเพื่อนพึ่งภาฯ 2562 [ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ]

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านภาพที่1 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านภาพที่2 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านภาพที่3 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านภาพที่4 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านภาพที่5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *