เลขพระเขียนให้ 3 ตัวตรง ลูก มีหนี้เยอะผ่อนรถ ผ่อนบ้านตรงๆ 422-19 ได้ 120,000 กว่า ได้ใช้หนี้ ธกส งวดนี้ขอซื้อรถใหม่ ส่งให้เฉพาะคนพิมพ์ 86

เลขพระเขียนให้ 3 ตัวตรง ลูก มีหนี้เยอะผ่อนรถ ผ่อนบ้านตรงๆ 422-19 ได้ 120,000 กว่า ได้ใช้หนี้ ธกส งวดนี้ขอซื้อรถใหม่ ส่งให้เฉพาะคนพิมพ์ 86

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *