เผยเอกสาร ทหารโอนย้ายมาเป็นตำรวจ สังกัด สตม. คุมด่านทั่วประเทศ

เมื่อวันที่ 25 มี.ค.2564 มีรายงานว่า โลกออนไลน์แชร์เอกสารบัญชีข้อมูลรับรองการดำเนินการรับโอนข้าราชการทหาร มารับราชการข้าราชการตำรวจในสังกัดสตม. 41 ราย ส่วนใหญ่เป็นนายทหารชั้นประทวน ตั้งแต่ยศ จ่าเอก พันจ่าเอก พันจ่าโท รับราชการในส่วนต่างๆ ส่วนใหญ่เป็นทหารเรือโอนย้ายมาเป็นข้าราชการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง จากเอกสารดังกล่าวพบทหารส่วนใหญ่โอนมาเป็นยศดาบตำรวจ ในระดับผบ.หมู่ด่าน และผบ.หมู่ตม. ส่วนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยคงชั้นเงินเดือนเดิม แต่เปลี่ยนยศตำรวจไปตามชั้นเงินเดือน เอกสารดังกล่าวได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวางในวงข้าราชการตำรวจ โดยเฉพาะในหมู่ผู้ที่ต้องการโอนย้ายมาเป็นตำรวจตรวจคนเข้าเมือง เพราะในส่วนของข้าราชการตำรวจเอง หากต้องการโอนย้ายมาเป็นตำรวจสตม. ต้องผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถตามหลักเกณฑ์ ต้องไปเพิ่มเติมความรู้ เพิ่มคุณวุฒิ ที่มา khaosod

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *