ยอดติดเพิ่ม 401 สะสม 28,277 รายแล้ว

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 23 มี.ค. 2564 ศูนย์ข้อมูล COVID-19 รายงานสถานการณ์ผู้ติดcv ในประเทศไทย มียอดผู้ ป่ ว ย ประจำวัน ดังนี้ ติดจากต่างประเทศ 18 ราย รักษาหายเพิ่มขึ้น 103 ราย กลับบ้านแล้ว 26,766 ราย อยู่ระหว่างรักษาตัว 1,1419 ราย พบผู้ เ สี ย เพิ่มอีก 1 รวมยอด สะสม 92 ยอดผู้ ป่ ว ย ยืนยันสะสม 28,277 ราย นับเป็นรายที่ 27,877 - 28,277 ผู้ติด 401 รายใหม่ แบ่งเป็นดังนี้ ผู้ ป่ ว ย รายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ 46 ราย ค้นหาผู้ติด เชิงรุกในชุมชน 337 ราย ผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้า State Quarantine 18 ราย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *