ปังมากเจ้านี้ ตามต่อมาแล้ว งวด 17/1/65

ใหม่เครื่องหยอดเมล็ดคุณภาพสูง JOFAE เดินหลังเครื่องปลูกข้าว แบบ 4 แถว รุ่น F4NEW เครื่องหยอดเมล็ดคุณภาพสูงแบบ JOFAE เดินหลังเครื่องปลูก

ข้าวแบบ 4 แถว รุ่น F4NEW เครื่องหยอดเมล็ดคุณภาพสูงแบบ JOFAE เดินตามหลังเครื่องปลูกข้าว 4 แถวแบบรุ่น F4

VDO ปังมากเจ้านี้ ตามต่อมาแล้ว งวด 17/1/65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *