วินาที พระนางเจ้าสุทิดาฯ ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง

เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 63 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงเป็นประธานในกิจกรรมอบรมผู้นำเยาวชนจิตอาสา ค่าย LOVE Camp ณ โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน กรมทหารมหาดเล็กที่ 11 รักษาพระองค์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี้ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ทรงขับรถยนต์พระที่นั่งด้วยพระองค์เอง โดยมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประทับเคียงข้าง นับเป็นห้วงวินาทีที่หาชมได้ยากยิ่งนัก และสร้างความปลื้มปิติแก่พสกนิกรเมื่อได้พบเห็นพระจริยวัตรอันงดงามของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ภาพจาก Nattapat Rapeewatpakin พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี ภาพจาก Nattapat Rapeewatpakin ภาพจาก Nattapat Rapeewatpakin ภาพจาก Nattapat Rapeewatpakin ขอบคุณ Nattapat Rapeewatpakin

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *