ใครได้บ้าง เช็กด่วน บิ๊กตู่ใจดี แจกเงินประชาชนเพิ่ม รับรวดเดียว กดใช้ได้เลย

วันที่ 22 ก.ย.63 มีรายงานว่า ที่ประชุม ครม.อนุมัติเงินพิเศษให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่น เช่น แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จำนวนทั้งสิ้น 273,321 คน เพื่อตอบแทนในฐานะผู้ปฏิบัติงานอย่างหนักในช่วงการแพร่cv เป็นระยะเวลา 7 เดือน ประยุทธ์ จันทร์โอชา โดยอนุมัติงบประมาณจากงบกลางปี 2563 เงินสำรองรายจ่ายกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น วงเงินงบประมาณ 677 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ค่าตอบแทนพิเศษ 500 บาทต่อเดือน สำหรับกำนันและผู้ใหญ่บ้าน ส่วนแพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 300 บาทต่อเดือน ประยุทธ์ จันทร์โอชา ขอบคุณ amarintv

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *