สธ.ผู้วยป่วย โควิด ดับ มึนหาต้นตอไม่เจอ คนในบ้านไม่มีใครติดเชื้อ

เมื่อวันที่ 17 มี.ค.ที่ผ่านมา นพ.เฉวตสรร นามวาท รักษาราชการแทน ผอ.กองควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน กรมควบคุมโรค (คร.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า วันนี้มีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิต 1 ราย นับเป็นรายที่ 88 เป็นชายไทยอายุ 88 ปี มีโรคประจำตัว คือ ไตวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง แต่ความเสี่ยงในการติดเชื้อไม่ชัดเจน มีเพียงสมาชิกในครอบครัวที่เข้าออกบ้าน แต่เมื่อสอบสวนโรคคนใกล้ชิดก็พบว่าไม่มีใครติดเชื้อแต่อย่างใด ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 25 ก.พ. เริ่มมีอาการป่วย ไอ หายใจเหนื่อยหอบ วันที่ 27 ก.พ. เข้ารับการตรวจใน ร.พ.เอกชน เอกซเรย์ปอดพบความผิดปกติ วันที่ 2 มี.ค. จึงส่งตรวจหาเชื้อโควิด-19 พบว่าติดเชื้อ และใส่เครื่องช่วยหายใจ ต่อมาอาการไม่ดีขึ้น ทรุดลงเรื่อยๆ และเสียชีวิตในวันที่ 16 มี.ค. เวลา 04.00 น. สำหรับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งเป็นวันแรกที่มีการฉีดวัคซีน 2 ชนิดคือซิโนแวค และแอสตร้าเซนเนก้า รวม 4,100 ราย แบ่งเป็นบุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข รวม อสม. 461 ราย เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 281 ราย ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 2,902 ราย ไม่มีรายงานผู้ที่ได้รับผลข้างเคียงรุนแรงจากการรับวัคซีน ทั้งนี้ ยอดสะสมการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-16 มี.ค.รวมทั้งสิ้น 53,842 ราย คิดเป็น 58% ของวัคซีนเข็มแรก เป็นบุคลากรสาธารณสุข/สาธารณสุข รวม อสม. 30,853 ราย เจ้าหน้าที่อื่นๆ ที่มีโอกาสสัมผัสผู้ป่วย 6,036 ราย บุคคลที่มีโรคประจำตัว 2,814 ราย และประชาชนในพื้นที่เสี่ยง 14,137 ราย ขอบคุณ เรื่องเล่าเช้านี้ช่อง 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *