เลขเครื่องบิน ตรงกับ ทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวงเสด็ กด ‘ok” เข้าดูเลย 👇

เลขเครื่องบิน ตรงกับ ทะเบียนรถยนต์พระที่นั่ง ในหลวงเสด็ กด ‘ok” เข้าดูเลย 👇

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *