ร.ย.ล.คันนี้ให้ถูกทั้งประเทศมาแล้วเสด็จ บำเพ็ญกุศล,จับตาดู.รีบมาจดไว้.งวด16/3/64

ร.ย.ล.คันนี้ให้ถูกทั้งประเทศมาแล้วเสด็จ บำเพ็ญกุศล,จับตาดู.รีบมาจดไว้.งวด16/3/64

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *