เงื่อนไข รัฐเล็งแจกเงิน 3000 ใช้จ่ายผ่านแอปฯ เริ่มต.ค.นี้

วันที่ 2 ก.ย. 63 นายดนุชา พิชยนันท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สศช. หรือ สภาพัฒน์ ได้เปิดเผยว่า ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบโรคโคโรนา มีมติเห็นชอบหลักการการกระตุ้นการใช้จ่ายรอบใหม่ เพื่อเป็นการลดค่าครองชีพประชาชน และให้เกิดการกระจายรายได้ไปยังผู้ค้าหาบเร่แผงลอยในทุกพื้นที่ เช่น อาหาร ,เครื่องดื่ม อุปโภคบริโภคเป็นหลัก โดยจะเน้นไปที่ประชาชน อายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 15 ล้านคน คาดว่า จะใช้งบประมาณจำนวน 45,000 บาท อย่างไรก็ตาม ประชาชนที่รับสิทธิ์ต้องใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชั่นเป๋าตัง และซื้อของกับผู้ประกอบการรายย่อยจริงๆไม่เกินคนละ 3000 บาท และจำกัดวงเงินต่อวันไม่เกิน 100 ถึง 250 บาท และมีเงื่อนไขที่รัฐสนับสนุนให้นั้นไม่เกินร้อยละ 50 จากจำนวนสินค้าที่ซื้อในรอบนั้นๆ เพื่อให้เกิดการใช้งานกับกลุ่มผู้ค้ารายย่อยจริงๆ สำหรับมาตรการดังกล่าวคาดว่าจะมีเงินหมุนเวียน 90,000 ล้านบาท โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเงินการคลัง จะไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป. อย่างไรก็ดี หากมีความคืบหน้าทีมงานจะรีบอัพเดตทันที ขอบคุณที่มาจาก ประยุทธ์ จันทร์โอชา prayut chan-o-cha

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *