งวดที่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านถูก57 ปลดหนี้ งวดนี้ตามต่อฟังชัดๆ ดูดีๆ พญาตะเคียนและเสมาให้เลขตรงกันอีกแล้ว

ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 1 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 2 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 3 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 4 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 5 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 6 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 7 ภาพนี้สร้างจากวิดีโอด้านล่างภาพที่ 8 VDIO งวดที่แล้ว ผู้ใหญ่บ้านถูก57 ปลดหนี้ งวดนี้ตามต่อฟังชัดๆ ดูดีๆ พญาตะเคียนและเสมาให้เลขตรงกันอีกแล้ว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *