ข่าวดี ศบศ. เห็นชอบ เติมเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่ม 500 บาท 3 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563

ข่าวดี ศบศ. เห็นชอบ เติมบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 500 บาท 3 เดือน ตุลาคม-ธันวาคม 2563 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ที่ทำเนียบรัฐบาล นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงผลการประชุมศูนย์บริหารสถานการเศรษฐกิจจากผลกระทบการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 หรือ ศบศ. ครั้งที่ 3/2563 ว่า ที่ประชุมเห็นชอบในหลักการโครงการ “เพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” โครงการดังกล่าวจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็น ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ “บัตรคนจน” สำหรับผู้มีรายได้น้อยที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 14 ล้านคน จำนวน 500 บาทต่อคนต่อเดือน จำนวน 3 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม-ธันวาคม 2563 งบประมาณที่ต้องใช้รวม 21,000 ล้านบาท แบ่งออกเป็น กลุ่มที่ 1 รายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 3.6 ล้านคน ปัจจุบันได้ 300 บาทต่อเดือน จะได้รับ 800 บาทต่อเดือน กลุ่มที่ 2 รายได้เกิน 30,000 บาทต่อปี จำนวน 10.3 ล้านคน ปัจจุบันได้ 200 บาทต่อเดือน จะได้รับ 700 บาทต่อเดือน ขอบคุณข้อมูลข่าว www.prachachat.net

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *