เปิดวันลงทะเบียน ม.33 เรารักกัน

จากที่มีมติอนุมัติให้มีมาตรการ การช่วยเหลือ ให้กับผู้ที่มีประกันสังคมมาตรา 33 เพื่อแบ่งเบาภาระค่าครองชีพ โดยจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่พรุ่งนี้ที่ 21 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 7 มีนาคม 2564 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com วันที่ 8 - 14 มีนาคม ธนาคารจะตรวจวสอบข้อมูลของผู้ลงทะเบียน 15-21 มีนาคม ผู้ที่ลงทะเบียนประกันตนมาตรา33 จะต้องเข้าไปยืนยันตัวตน บนแอพลิเคชั่น เป๋าตัง ซึ่งจะเริ่มโอนเงินเข้าบัญชีผ่านแอพเป๋าตังวันที่ 22 มีนาคม สัปดาห์ละ 1000 บาท ทุกวันจันทร์ จนถึงวันที่ 12 เมษายน ส่วนระยะเวลาในการเริ่มใช้จ่ายเงินนั้น ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม สิ้นสุดถึงวันที่ 31 พฤษภาคมนี้ ที่สามารถมีสิทธิ์ในการลงทะเบียนนี้ได้ จะต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1.ต้องมีสัญชาติไทย 2.เป็นผู้ประกันตนในมาตรา33 ในระบบประกันสังคม 3.ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ บัตรคนจน และไม่ได้รับสิทธิโครงการ เราชนะ 4.ไม่มีเงินฝากรวมกันทุกบัญชี เกิน 500,000 บาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 คลิป เรียบเรียง siamnews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *