เจ้าคุณพระสินีนาฏ ปวารณาตนเป็นโยมอุปัฏฐาก สามเณรอุทุมพร หลังได้ฟังสวดปาฏิโมกข์

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊กชื่อ อีสานบ้านเฮามักม่วน ได้มีการเผยภาพ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ที่เดินทางมาถวายผ้าไตรจีวรพระญาณวิสาลเถร (หลวงปู่หา สุภโร) เจ้าอาวาสวัดสักกะวัน ต.โนนศิลา อ.สหัสขันธ์ จ.กาฬสินธุ์ ภาพจาก อีสานบ้านเฮามักม่วน โดยมีการระบุว่า สวดปาฏิโมกข์ได้ตั้งแต่ 5 ขวบ ตอนอายุ 1 ขวบ 3 เดือน พูดว่าจะไปนิพพานฯ รอบรู้ธรรมมะ-บาลีแต่เด็ก พระอริยะสงฆ์ต่างให้ความเมตตาฯ และอีกหลาย ๆ เหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดา หลังจากพิธีกราบถวายผ้าไตรจีวรพระญาณวิสาลเถร และคณะสงฆ์เสร็จเรียบร้อย ในขณะที่จะเดินทางกลับ เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ได้เจอกับสามเณรอุทุมพรก่อนที่จะขึ้นรถ หลังจากทักทายปราศรัยพอสมควร จึงได้ขอให้สามเณรอุทุมพร สวดปาฏิโมกข์ให้ฟัง พอฟังจบแล้วเจ้าคุณพระสินีนาฏ ขอปวารณาตนเป็นโยมอุปัฏฐากสามเณรอุทุมพร และบอกว่า กลับไปจะกราบทูลเรื่องราวของท่านสามเณรอุทุมพรให้พ่อเจ้าอยู่หัวทราบนะคะ นอกจากนั้น เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี ยังได้กล่าวว่า ขอฝากพระพุทธศาสนาไว้กับท่านสามเณรด้วยนะเจ้าค่ะ สามเณรรับคำเจ้าคุณพระสินีนาฏ แล้วตอบว่า ครับ ภาพจาก อีสานบ้านเฮามักม่วน ภาพจาก อีสานบ้านเฮามักม่วน เรียบเรียง siamtoday

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *