เงินขวัญถุง นำโชคปี 64 มีติดกระเป๋าไว้ เรียกท รั พ ย์ มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ

เงินขวัญถุง นำโชคปี 64 มีติดกระเป๋าไว้ เรียกท รั พ ย์ มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ ใครอย ากมีเงินตุงกระเป๋า มีเงินใช้ไม่ข า ดมือ ลองหา เงินขวัญถุง เหล่านี้มาพกติดตัวดูสิ แล้วเ รื่ อ งเงินของคุณจะปัง คว ามเชื่ටเ รื่ อ งเงินขวัญถุงหล า ยคนคงเคยได้ยินกัน มาบ้างว่า เราควรมีเงินขวัญถุงเอาไว้ เพื่อช่วยเรียกท รั พ ย์เรียกโชคลาภให้เข้ากระเป๋าของเรา โดยเป็นเหมือนเ ค รื่ อ งร า งชนิดหนึ่งที่ช่วยทำให้เราอุ่นในใจในเ รื่ อ งเงินทอง วันนี้เราเอาเ รื่ อ งราวของเงินขวัญถุงของแต่ละนักษัตร มาฝากกันว่า คนแต่ละปีควรมีแบงค์อะไรไว้เป็นขวัญถุงบ้าง ผู้ที่เกิ ดปีชวด ให้พกแบงค์ 20 บาทที่ลงท้ายด้วยเ ลv 7 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตราย ามดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีฉลู ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเ ลv 2 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีขาล ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเ ลv 5 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีเถาะ ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเ ลv 6 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม แล้วตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีมะโรง ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่ลงท้ายด้วยเ ลv 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้วตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีมะเส็ง ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ลงท้ายด้วยเ ลv 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีมะเมีย ให้พกแบงค์ 20 บาท ที่ลงท้ายด้วยเ ลv 6 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีมะแม ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่เ ลvลงท้ายด้วยเ ลv 1 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนะโม 3 จบพร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีวอ ก ให้พกแบงค์ 20 ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเ ลv 1 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยมแล้ว ตั้งนโม 3 จบ พร้อมกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย า ตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีระกา ให้พกแบงค์ 20 ที่ตัวเ ลvข้างท้ายลงท้ายด้วยเ ลv 9 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าวค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีจอ ให้พกแบงค์ 100 บาท ที่ด้านหลังลงท้ายด้วยเ ลv 4 พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม ตั้งนะโม 3 จบ แล้วกล่าว ค า ถ า อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ ผู้ที่เกิ ดปีกุน ให้พกแบงค์ 50 บาท ที่มีตัวเ ลvลงท้ายเป็นเ ลv 4 และให้พับแบงค์เป็นสามเหลี่ยม พร้อมกับตั้งนะโม 3 จบ แล้วท่อง ค า ถ า นี้ อิติบูชา จะมะหาราชา สัพพะสเน่หา อะระหังสัมมา สัมพุทโธมามา ย าตรา ย า มดี วันชัยมารศรี สวัสดีราโพ นะ โมพุทธายะ นอ กจากการมีเงินขวัญถุงเก็บเอาไว้เพื่อเรียกโชคลาภแล้ว ตัวเราเองก็ยังต้องมีความตั้งใจในการทำงานสร้างเ นื้ อสร้า งตั วเองอีกด้วย การมีเงินขวัญถุงจึงจะช่วยเสริม ด ว งทางการเงินของเราให้มั่งคั่งมากขึ้นไปอีก ที่มา krustory

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *