ตัวตนที่แท้จริง ของคนเกิ ดทั้ง 31 วัน เกิ ดวันที่เท่าไร เป็นคนยังไง

ตัวตนที่แท้จริง ของคนเกิ ดทั้ง 31 วัน เกิ ดวันที่เท่าไร เป็นคนยังไง ๑วง หรือ Horoscope ในภาษาไทย ๑วงชะตา หมายถึง เกณฑ์ที่กำหนดชีวิตของคน หรือ สัตว์ ตลอดจนบ้านเมือง อาจกล่าวได้ว่า ๑วงชะตา ของแต่ละบุคคล หรือแต่ละชีวิต หรือแต่ละสถานที่ย่อมมีความแตกต่างกันไป ตามช่วงเวลา, ระยะเวลาที่ชีวิต หรือสิ่ง เหล่านั้น กำเนิดขึ้รวมถึงสภาพแวดล้อมต่าง ก็มีผลต่อ ๑วงชะตา เช่นกัน จะเห็นว่าหลาย คนนิยมตรวจสอบ ๑วงชะตาของตนเอง หรือสภาพแวดล้อมที่ตนเองอาศัยอยู่ ทั้งนี้ก็เพื่อให้ทราบพื้นฐานความเป็นมาของ ๑วงชะตา ตลอดจนข้อมูลในอนาคต หรือที่เรียกกันว่า ชะตากำหนด ทั้งนี้ก็เพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาคำนวณหาทางปรับแก้ ที่ดีที่สุด เพื่อการดำรงอยู่ในทางที่เหมาะที่ควรในอนาคต ซึ่งเราหลาย คนคงจะเคยได้ยินเ รื่ อ งเกี่ยวกับการเสริม๑วง, การผูก๑วง ฯลฯ (ทั้งนี้ขึ้น อยู่กับคว ามเชื่ටของแต่ละบุคคล ถือเป็นการสร้างคว ามเชื่ටมั่นในการดำรงชีวิต) คนเกิ ดวันที่ 1 ของทุกเดือน เป็นคนที่มีความเป็นตัวของตัวเองจนเกือบจะเรียกได้ว่าดื้อรั้น พอใจที่จะทำทุกอย่างด้วยตัวเอง และไม่สนใจว่าใครคิดยังไงกับตัว ด้วยมีอารมณ์ รุ นแร ง กระด้าง แข็งกร้าว คิดอย่างไรก็พูดไปอย่างนั้น ไม่กลัวว่าจะพูดอะไรออกไป และเมื่อจำเป็น จะต้องต่อสู้เพื่อสิ่งที่เห็นว่าถูกต้องแล้ว คนเกิ ดวันที่หนึ่งจะทุ่มเททุกอย่าง คนเกิ ดวันที่หนึ่ง จะกำหนดเป้าหมายของชีวิตไว้สูงสุดตั้งใจแสวงหาความเป็นเลิศให้แก่ชีวิต ในทุกด้าน แต่จะไม่ยอมบอกหรือแม้แต่แสดงออกให้คนอื่นรู้ว่ากำลังประสงค์อะไร เป็นคน มีเพื่อนสนิทแต่มักจะหยิ่งเกินกว่าที่จะให้เพื่อนสนิทรู้ว่ากำลังเผชิญปัญหาหรือผิดหวัง คนที่จะเอาชนะคนเกิ ดวันที่หนึ่ง ก็คือคนที่มีนิ สั ยเหมือนกัน ถ้าได้พบคนที่มีนิ สั ยเหมือนกัน แล้ว เวลาทั้งหมดที่มีอยู่จะยกให้เพื่อนคนนั้นจนหมดสิ้น แต่กระนั้นก็ตามก็ยังไม่ยอมบอกให้ เพื่อนสนิทคนนั้นรับรู้ถึงปัญหา หรือความคิดที่แท้จริงของตนเองอยู่ดี คนเกิ ดวันที่หนึ่ง จะหลงรักคนง่ายและรักอย่างลึกซึ้งด้วย แต่ความรักก็เป็นเป้าหมาย อีกอย่างหนึ่งที่คนเกิ ดวันที่หนึ่งปกปิด ดั งนั้u ความรักจึงเป็นเพียงความลึกซึ้งที่เก็บไว้ในใจเท่านั้น ความที่ชอบอิสระ และไม่ชอบง้อใคร ชีวิตส่วนใหญ่จึงมักจะชินอยู่กับการอยู่คนเดียว อย่างเหงา แต่ก็ทระนง คนอื่นจึงมักมองว่าไม่มีน้ำใจ เอาแต่ใจตัวเอง ดื้อและขี้อิ จ ฉ า คนเกิ ดวันที่ 2: เพื่อนเป็นคนสำคัญ คนเกิ ดวันที่ 2 ของทุกเดือนเป็นคนที่ให้ความสำคัญแก่เพื่อนมากที่สุด ไม่ว่าจะคิดจะทำอะไร ก็จะคิดถึงเพื่อนก่อนเสมอ และมักจะไปทำอะไรโดยไม่ปรึกษาเพื่อนเลยทั้ง ที่ตัวเองเป็นคนฉลาดเฉียบแหลมมองการณ์ไกลเห็นประโยชน์ระยะย าว ไม่ใช่คนโลเลต้องคอยทำตามเพื่อน แต่เป็นคนที่ต้องการให้เพื่อน (หรือคนรัก) รับรองว่าสิ่งที่ทำไปนั้นถูกต้องแล้ว ทั้ง ที่ตัวเองก็รู้ว่าทำถูกแล้ว แต่ก็อย า กให้มีคนมาบอกว่าทำถูกแล้วอยู่ดี เป็นคนฉลาดสามารถหยิบฉวยประโยชน์จากคำแนะนำหรือข้อวิพากษ์วิจารณ์ของเพื่อนนำมาประสมประสานให้เกิ ดผลดีแก่งานเต็มที่ เวลาทำงานจะคิดแต่เพียงว่า เพื่อนคนใดจะได้ประโยชน์อันใดบ้างแทนที่จะคิดถึงตัวเองก่อน คนที่มีเพื่อนเกิ ดวันที่ 2 จึงมักได้ การเกื้อกูลเป็นอย่างดี โดยปกติแล้วเป็นคนเรียบร้อย อ่อนหวาน ไม่ชอบขัดใจใครและพร้อมที่จะคบหาผู้คน (เพราะอย า กมีเพื่อนมากอยู่แล้ว) แต่มีข้อเสียคือ อารมณ์จะเปลี่ยนแปลงง่าย ใครทำอะไรขัดใจหรือความรู้สึกไม่ได้เลยจะเกิ ดน้อยใจหรือโกรธวู่วามขึ้นมาทันที เมื่อเวลาอารมณ์ดี ก็เคล้าเคลียกันเหมือนแมวเชื่อง แต่ถ้าใครทำให้ผิดใจก็จะกลายเป็นพยัคฆ์ร้ า ยขึ้นมาทันที เพื่อน ของคนเกิ ดวันที่ 2 นี้มักจะพากันห่าง หรือs ะวั งเมื่ออยู่ใกล้ เพราะกลัวอารมณ์แปรปรวน จุดอ่อนนี้เองที่ทำให้คนเกิ ดวันที่ 2 มีเพื่อนน้อยลงกว่าที่ควร ความดีที่ทำให้เพื่อนก็มักลดค่าลง เพราะความเจ้าอารมณ์ของตัวเองด้วย สิ่งที่คนเกิ ดวันที่ 2 กลัวมากที่สุดคือ ความเหงา ความว้าเหว่ การอยู่คนเดียวคิดคนเดียว ทำคนเดียว บางทีแม้แต่อยู่ท่ามกลางเพื่อน ก็ยังแอบนึกไปว่า เพื่อนไม่ให้ควาามสนใจ ถ้าเพื่อนของท่านเกิ ดวันที่ 2 ก็อย่าแปลกใจเลย ถ้าเห็นว่าเพื่อนงอนเก่งขี้หึง และบางทีก็เจ้าอารมณ์ เพราะนั่นเป็นเ รื่ อ งธรรมดา แต่เขา (หรือเธอ) ก็เป็นเพื่อนที่รักท่านมาก เพราะคนที่เกิ ดวันที่ 2 ชอบคบคนวนเวียนอยู่แต่กับเพื่อนเท่านั้น คนเกิ ดวันที่ 3 : ท่านคือ “เพื่อนที่แสนดี” คนที่เกิ ดวันที่ 3 เป็นคนเฉลียวฉลาด มีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดของคนที่เกิ ดวันนี้ไม่เคยหยุดนิ่ง และหากใครทำตามความคิดนั้นก็จะได้พบกับความสำเร็จในการสรรสร้างสิ่งที่ดีขึ้นกว่าเดิม เป็นผู้นำทางความคิดในการพัฒนาเหมาะมากสำหรับงานในตำแหน่ง “ฝ่ายวางแผน และพัฒนา” นอกจากจะมีความคิดสร้างสรรค์แล้ว ยังมักคะเนเหตุการณ์ต่าง ข้างหน้าได้อย่างถูกต้องแม่นยำ ทั้งนี้มิใช่อาศัยโหราศาสตร์ แต่อาศัยความใฝ่รู้และ๑วงปัญญาอันแจ่มใสมากกว่า คนเกิ ดวันที่ 3 มีเสน่ห์อยู่ที่ความเปิดเผย มีความคิดความเห็นอย่างไรก็พูดออกมาอย่างนั้นตรง ไม่เคยเกรงว่าคนที่ได้ฟังจะมีความรู้สึกอย่างไรต่อตัวเอง ถ้าเห็นว่าสิ่งใดไม่ถูกต้อง หรือแม้แต่ไม่ถูกใจก็จะพูดไปตามความรู้สึก ซึ่งบางครั้งหรือบ่อยครั้งก็พูดแรงเกินไป และแสดงกิริย าไม่ชอบใจออกมาให้เห็นทีเดียว สิ่งที่คนเกิ ดวันที่ 3 ชอบมากที่สุดก็คือ การที่ได้อยู่ในกลุ่มของเพื่อนสนิทมิตรสหาย ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนความเห็นกันอย่างเต็มที่และตรงไปตรงมา จะว่าคนเกิ ดวันนี้พูดเป็นแต่เ รื่ อ งจริงจัง ไม่มีเ รื่ อ งโรแมนติกก็คงจะได้ แต่ที่จริงแล้ว คนเกิ ดวันที่ 3 เป็นคนชอบความงามตามธรรมชาติ และความแปลกใหม่ ถ้าท่านมีเพื่อนเกิ ดวันที่ 3 ท่านไม่ควรพาเขาไปเที่ยวที่เก่า ไม่ควรสั่งอาหารชุดเดิมมาเลี้ยงเขาหรือเธอเป็นอันข า ดเพราะสิ่งเก่า ขัดกับความคิดที่ไม่หยุดนิ่งของเขา ใครที่ชอบนัด “ที่เก่าเวลาเดิม” จะทำให้คนเกิ ดวันที่ 3 รู้สึกเ บื่ อ คนเกิ ดวันที่ 3 ไม่ชอบให้ใครมากำกับให้ทำหรือไม่ให้ทำอย่างโน้นอ ย่า ง นี้ บางทีจะทำตรงกันข้ามกับข้อห้ามหรือ “คำแนะนำ” เหล่านั้น เพื่อเป็นการประท้วงไปเลยก็ได้ ในขณะที่คนเกิ ดวันที่ 3 เป็นคนรักเพื่อน ตรงไปตรงมาและจริงใจกับเพื่อน รับผิดชอบการงานอย่างฉลาดและสร้างสรรค์ แต่ในความรู้สึกลึก กลับเป็นคนที่ว้าเหว่ หาเพื่อนสนิทไม่ได้และในความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้น ไม่ค่อยมีใครสนิทกับคนเกิ ดวันนี้นัก ถ้าท่านมีเพื่อนที่เกิ ดวันที่ 3 จงให้ความจริงใจต่อคนผู้นั้นให้ความรักและเอาใจใส่ ท่านจะได้รับน้ำใจตอบสนองอย่างเพื่อนที่แสนดี หรือถ้าท่านรักกับคนเกิ ดวันที่ 3 ท่านก็จะได้เพื่อนที่ดีที่สุดเป็นคู่ชีวิต คนเกิ ดวันที่ 4 : จริงใจและมั่นคง ความจริงใจต่อเพื่อนฝูง คือ คุณที่เกิ ดวันที่ 4 นี้ นอกจากมีความจริงใจต่อเพื่อนแล้ว คนเกิ ดวันนี้ยังต้องการความจริงใจจากเพื่อนเป็นผลตอบสนองด้วย คุณสมบัติประการต่อมา คือการเป็นคนรักการทำงาน เอาการเอางาน มีความรับผิดชอบเป็นเลิศ ที่สำคัญคือเป็นคนที่มุ่งมั่นในการสร้างชีวิตให้มั่นคง การสร้างหลักฐานให้แก่ชีวิตของตนเองเป็นเ รื่ อ งสำคัญอย่างหนึ่งของชีวิต ดั งนั้u คนเกิ ดวันนี้จึงทำงานหนัก เพื่อตอบสนองความหวังของตัวเอง คุณสมบัติดังกล่าวทำให้คนเกิ ดวันที่ 4 มีจุดอ่อนตามมาด้วย กล่าวคือ ความจริงใจที่มีต่อเพื่อน และความต้องการให้เพื่อนจริงใจด้วยนั้น บางทีรุ นแร งไปจนถึงจุดที่เรียกร้องความสนใจจากเพื่อน หรือหึงหวงไปเลยก็มี และในขณะที่คนเกิ ดวันที่ 4 เป็นคนเอางานเอาการ ทำให้บางครั้งถูกมองไปว่าเผด็จการ หรือเข้มงวดกับเพื่อนฝูงได้ง่าย แต่ลักษณะที่แสดงความหึงหวงก็ดี ความเข้มงวดบางอย่างก็ดี เป็นลักษณะที่บ่งบอกถึงความจริงใจในการคบหากันมากกว่าที่จะเป็นจุดอ่อน คุณสมบัติอีกประการหนึ่งของคนเกิ ดวันที่ 4 ก็คือความเป็นคนค่อนข้างs ะวั งตัว มีความคิดรอบคอบ แต่คุณสมบัติประการนี้ก็มิได้เป็นผลร้ า ยแก่เพื่อนฝูงที่สุจริตใจเป็นการสร้างกลไก s ะวั งตัวเองของเจ้าตัวเท่านั้น เพราะคนเกิ ดวันนี้จะทุ่มเททุกอย่างให้กับคนที่ตนเองเห็นว่า มีความจริงใจต่อกันอย่างแท้จริง คนเกิ ดวันที่ 4 ถ้าคิดจะช่วยใครก็ช่วยจนหมดตัวสุดชีวิต อย่างไรก็ตาม ท่านจะต้องs ะวั งตัวบ้างถ้าจะคบกับคนที่เกิ ดวันที่ 4 โดยพย าย ามหลีกเลี่ยงที่จะทำให้คนเกิ ดวันนี้โกรธหรือเ ก ลี ຍ ด ท่านเป็นอันข า ด เพราะหมายเ ลv 4 นี้จะร้ า ยกาจกับคนที่ร้ า ยกาจด้วยอย่างที่ใคร ก็คาดไม่ถึงจริง และสิ่งที่คนเกิ ดวันที่ 4 เ ก ลี ຍ ด มาก ก็คือ การที่รู้สึกว่า ตัวเองถูกหลอกลวง หรือการที่เพื่อนฝูงปันใจไปให้คู่แข่ง ถ้าท่านมีทุกข์หนัก อย่าลืมไปหาคนเกิ ดวันที่ 4 เพื่อช่วยเหลือปลอบประโลมใจ และถ้าท่านอย า กได้คนรักหรือคู่ครองที่เอางานเอาการ จริงใจต่อมิตรภาพ รักเพื่อนฝูงก็ควรไปหา คนที่เกิ ดวันที่ 4 ทั้งนี้ ท่านต้องทำใจให้มั่นคงว่า ท่านจะรักเพื่อนที่เกิ ดวันที่ 4 นี้อย่างจริงใจ แล้วท่านก็จะได้คู่ชีวิตที่มีแต่ความจริงใจมั่นคงต่อท่านตลอดชีวิต คนเกิ ดวันที่ 5 : นักอุดมการณ์ หรือบางทีก็เผด็จการ ถ้าคนที่คุณรักใคร่คบหาอยู่ขณะนี้เกิ ดวันที่ 5 ของเดือนใดก็ตาม คุณก็ต้องตระหนักไว้ว่าคุณได้คบกับคนที่มีลักษณะนิ สั ยสองอย่างอยู่ในตัวคนเดียว นิ สั ยที่แท้จริงของคนเกิ ดวันที่ 5 ก็คือการเป็นคนมองโลกในแง่ดี เป็นคนมีเหตุผล และยอมรับความเป็นจริงทุกอย่างที่เกิ ดขึ้น แต่จะไม่ปล่อยให้ชีวิตเป็นไปตามยถากssม ถ้าจะเปรียบกับหัวหน้าทีมกีฬา เขาก็เป็นหัวหน้าทีมที่ไม่เคยเสียใจเลย ถ้าทีมของเขา (หรือเธอ)ประสบความพ่ายแพ้ แต่ก็จะรีบไปปรับปรุงทีมเป็นการใหญ่ คราวหน้าไม่ควรจะแพ้อีกคราวนี้แพ้แล้วไม่เป็นไร เขาจะคิดอย่างนั้น คนเกิ ดวันที่ 5 จะเ ก ลี ຍ ด การถูกบังคับให้เป็นอย่างโน้นทำอ ย่า ง นี้ ถ้าเขารู้ตัวว่าถูกสั่งถูกบังคับเขาจะมีปฏิกิริย าในการต่อต้านขึ้นมาทันที ท่านที่มีคู่รัก-คู่ครอง หรือบุตรธิดาเกิ ดวันที่ 5จะต้องรู้ความจริงข้อนี้เอาไว้เป็นเบื้องต้นทีเดียว สมมติว่าแฟนของคุณเกิ ดวันที่ 5 และกำลังติดบุหรี่ ถ้าคุณไปบอกเขาว่า เขาควรงดบุหรี่ เขาอาจจะเลิกจากคุณไปเลย ทั้ง ที่เขาเห็นด้วยกับคำแนะนำของคุณและต้องบ้าอดบุหรี่อย่างจริงจัง แต่นั่นหมายถึงว่าเขาเลิกคบกับคุณไปแล้ว สิ่งที่คนเกิ ดวันที่ 5 ต้องการก็คือการเปิดโอกาสให้เขาได้ทำในสิ่งที่เขาอย า กจะทำ ถ้าเขาเป็นเด็ก คุณก็ควรปล่อยให้เขาเล่นโลดโผนตามใจ เพียงแต่ดูแลอยู่ห่าง ไม่ให้เกิ ดอันตรายร้ า ยแรงก็พอ และถ้าเขาเป็นคู่รักคู่ครองของคุณเกิ ดอย า กเล่นกีฬาผาดโผน ลงทุน เ สี่ ย ง ทางธุรกิจ (หรือแม้แต่เขาคิดจะมีภรรย าอีกสักคน) ถ้าหากพอยอมได้ก็ควรยอม ถ้ายอมไม่ได้ท่านก็ต้องคัดค้านโดยวิธีหว่านล้อม ไม่ใช่วิธีชี้นำ เพราะคนที่เกิ ดวันนี้ต้องการที่จะได้แสดงความสามารถ ถ้าใครไปกีดขวางปิดกั้นไม่ให้เขาหรือเธอได้ทำในสิ่งที่ต้องการ แม้จะรักกันแสนรักก็อาจกลายเป็นศัตรูกันได้ทันที อย่างไรก็ตาม เขา (หรือเธอ) โดยปกติแล้วเป็นคนอ่อนหวาน ขี้เกรงใจและช่างเอาอกเอาใจเขาจะดื้อต่อเมื่อถูกบังคับเท่านั้น คนเกิ ดวันนี้เป็นคนที่มีรสนิยมทางเ พ ศ สูง ชอบกิจกssมทางเ พ ศ ที่ประณีต เป็นคนกล้าได้กล้าเสียในเ รื่ อ งเ พ ศ สัมพันธ์ แต่เมื่อถึงบทสุดท้าย คุณอย่าได้เผลอไปแนะนำอะไรเขา (หรือเธอ) เป็นอันข า ด ปล่อยให้เขา (หรือเธอ) มีความสุขอยู่กับแบบที่เขาต้องการจะดีที่สุดเขา (หรือเธอ) เป็นคนชอบเผด็จการก็ตรงนี้แหละ คนเกิ ดวันที่ 6 : อยู่ได้ด้วยความรัก เขาหรือเธอคือ พ่อบ้านแม่เรือน สถานที่ที่เหมือนทิพย์วิมานของเขาก็คือ บ้านอันอบอุ่นด้วยไอรัก เด็กที่เกิ ดมาในวันที่ 6 ในครอบครัวที่แตกสลายร้าวรานจะเป็นเด็กที่น่าสงสาร และจะโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่น่าสงสารมากด้วย เพราะคนที่เกิ ดวันนี้แทบจะอยู่ไม่ได้ในที่ที่ข า ดความรักคนที่เกิ ดวันที่ 6 หากมาจากครอบครัวที่ไม่อบอุ่น เขา (หรือเธอ) จะโผเข้าซบอกคนที่หยิบยื่นความรักให้ โดยไม่ลังเลใจเลย คนเกิ ดวันที่ 6 นี้ ค่อนข้างจะให้ความสำคัญกับคนที่เขารักเอามาก แม้ว่าตัวเขา (หรือเธอ)จะรูปงามและเฉลียวฉลาดเพียงใด แต่ก็ไม่ค่อยมั่นใจตัวเองเ รื่ อ งความรักและเ พ ศ ตรงข้ามเขาเกรงไปว่า ถ้าเขา ตั ดสินใจผิดจังหวะความรักจะหลุดลอยไป ดั งนั้u ถ้าคุณเป็นหญิง และมีคนรักเกิ ดวันที่ 6 ก็ไม่ควรจะสงสัยว่า ทำไมคนรักของคุณไม่กล้าแม้แต่จะแตะต้นแขนของคุณ ทั้ง ที่คุณคิดว่า เขาน่าจะกอดคุณแล้วด้วยซ้ำ แต่อย่างไรก็ตามคนเกิ ดวันนี้ มักจะไม่ข า ดเพื่อนต่างเ พ ศ เพราะรูปงาม นิ สั ยดี อ่อนหวาน เป็นคนซื่อ ปราศจากมารย า และจะไม่คิด “ขบถ” ต่อคนอื่นเลย ก็โถ กับคุณเขายังไม่กล้าจะแตะแขนเลย เขาจะกล้าไปจับมือใครได้เล่า รักกับเขาไว้คุณก็จะได้พ่อบ้านแม่เรือนที่อยู่กับเหย้าเฝ้ากับเรือน อ่อนหวาน เขา (หรือเธอ) จะพย าย ามทำบ้านให้เป็นวิมานสำหรับคุณ ในส่วนที่ไม่เกี่ยวกับความรัก คนเกิ ดวันที่ 6 เป็นคนมุ่งมั่นมานะ ใจคอก็หนักแน่นมั่นคง ไม่วอกแวกไม่ว่าเ รื่ อ งใด เป็นคนที่ไว้ใจและพร้อมที่จะช่วยเหลือคนที่ตัวรักทุกวิถีทาง นิ สั ยใจคอจริง จึงน่าจะเป็นครูบาอาจารย์ หรือนักสังคมสงเคราะห์ เนื่องจากใจอ่อน รักเด็ก รักสัตว์เลี้ยง ถ้าได้มีอาชีพที่เกี่ยวข้องกับเ รื่ อ งดังว่านี้จะก้าวหน้าดีนัก คนเกิ ดวันนี้ค่อนข้างปิดตัวเองในเ รื่ อ งรสนิยมทางเ พ ศ ทั้งที่ความจริงตัวเองเป็น “ไฟ” แต่มักแสดงให้ปรากฎในรูปของน้ำแข็ง ถ้าคุณเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนเกิ ดวันที่ 6 คุณควรจะใช้ความละเมียดละไมของคุณช่วยจุดไฟให้เขา (หรือเธอ) คุณควรเป็นฝ่ายนำ แล้วเขาหรือเธอจะค่อย เกาะตามคุณไปได้เอง และคุณไม่ต้องห่วงว่าเขาหรือเธอจะตามไม่ทัน เพราะเมื่อถึงบทสุดท้าย คุณอาจเป็นฝ่ายตามไม่ทันก็ได้ อย่าลืมว่าคนเกิ ดวันที่ 6 อยู่ได้ด้วยความรัก ความรักที่คุณส่งให้เขา (หรือเธอ) จึงต้องพร้อมมูลทั้งคุณภาพและปริมาณ คนเกิ ดวันที่ 7 : นักเล่าประสบการณ์ ลักษณะเด่นของคนที่เกิ ดวันนี้ก็คือ การแสวงหาประสบการณ์ในเ รื่ อ งต่าง ด้วยตนเอง ชอบประสบการณ์ตรงมากกว่าการเรียนรู้จากคนอื่น แต่เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันตนเองสูง ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ไม่ว่าจะเป็นเหล้า บุหรี่ ย าเ สพ ติ ด การพนัњ หรือแม้แต่เพื่อนต่างเ พ ศ การที่คนเกิ ดวันที่ 7 ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ย่อมเป็นผลดีต่อการชอบลองของเขาเองเพราะเขาจะเรียนรู้ได้โดยไม่ “ติด” สิ่งเหล่านั้น ถ้าท่านคิดว่าจะเอาตัวเอาใจของท่านไปให้เขาทดลองเพื่อให้คนเกิ ดวันที่ 7 หลงใหลท่านก็คิดผิดเท่านั้นเอง คนเกิ ดวันที่ 7 นี้โดยปกติเป็นคนมีศีลธรรมและมีเมตตาเป็นคนใจง่าย ซื่อตรงและค่อนข้างขี้สงสาร แต่สำหรับเ รื่ อ งที่เกี่ยวกับตนเอง คนเกิ ดวันนี้กลับไม่ค่อยแน่ใจตัวเอง มักจะขั ด แ ย้ งตัวเองหรือลังเลในสิ่งที่จะ ตั ดสินใจอยู่บ่อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขั ด แ ย้ งในข้อที่ว่า จะใช้ชีวิตอย่างไรดี ยึดกฎเกณฑ์ หรือว่าปล่อยตัวตามใจตัวเอง คนเกิ ดวันนี้เป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวง่าย ซึ่งเป็นลักษณะของคนชอบลอง เพราะถ้าใครชวนถูกหูแล้ว จะให้ทำอะไรก็ทำเป็นคนตรงไปตรงมาในเ รื่ อ งความคิด ถ้าเชื่ออะไรแล้วจะพูดออกไปโดยไม่ต้องคิดเลย โดยไม่สนใจว่าจะไปขั ด แ ย้ งกับใคร เป็นคนรักห มู ่คณะ แต่ก็ค่อนข้างอวดตัว และถ้าห มู ่คณะมอบหมายงานให้แล้ว คนเกิ ดวันนี้ก็จะทุ่มเทให้กับงานที่ได้รับมอบจนสุดชีวิต คนเกิ ดวันนี้ไม่ใช่คนไม่อิ่มรัก แต่เป็นคนที่มีความรักมากพอที่จะแจกจ่ายให้ใคร ได้ไม่จบสิ้น ชอบคู่ครองที่เข้มแข็งและใจกว้างพอที่จะให้เขามีเสรีในเ รื่ อ งรัก แต่เขาไม่ชอบให้ท่านมีรักที่เสรี เขาชอบให้ท่านรักเขา (หรือเธอ) คนเดียว คนเกิ ดวันที่ 8 : ทุกอย่างต้องพร้อม ลักษณะเด่นของคนเกิ ดวันที่ 8 ก็คือ ทุกอย่างต้องพร้อมอย่างที่ฝรั่งเขาเรียกว่า Perfectionist ถ้าชีวิตของคนประกอบไปด้วยความสุภาพ ความมั่นคง และความมีการศึกษาดีแล้ว คนเกิ ดวันที่ 8 ก็คือคนที่ขวนขวายหาสิ่ งนี้มาเพื่อให้ชีวิตของเขาสมบูรณ์แบบ การแสวงหาความสมบูรณ์ของเขาอาจทำให้เพื่อนฝูงหรือคนรักต้องเหน็ดเหนื่อยไปด้วย คำว่า ทุกอย่างต้องพร้อมของคนที่เกิ ดวันที่ 8 ในอีกอย่างก็คือ เขาจะปรากฎตัวในที่สาธารณะต่อเมื่อมั่นใจว่า ตัวเองพร้อมเท่านั้น คนเกิ ดวันนี้ตามปกติส่วนใหญ่จะไม่รับแขกโดยแต่งชุดตามสบาย ถ้าท่านมีเจ้านายเกิ ดวันที่ 8 และจะเชิญไปเปิดงานตรวจงาน ท่านต้องเตรียมให้พร้อม มิฉะนั้น ท่านจะถูก ตั ดเ งิ นเดือนเสียเปล่า คนเกิ ดวันนี้มักมีสมองเป็นเลิศ ฉลาดหลักแหลมจนดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยม ทั้งที่เป็นเพียงคนตรงต่อกฎเกณฑ์เท่านั้น ความหลักแหลมทำให้มีความสามารถหลายด้าน เรียนหนังสือเก่งทำงานเก่ง ปรับตัวให้เข้ากับวิทย าการสมัยใหม่ได้ดี และถึงแม้ว่าเขาเกิ ดคิดจะเป็นนักโหราศาสตร์ เขาก็จะเป็นนักพย ากรณ์ชั้นเยี่ยม ในอีกด้านหนึ่ง คนเกิ ดวันที่ 8 มีจิตใจอ่อนไหว รับรู้ความปรารถนาดีจากคนข้างเคียงได้ง่ายแต่จะเก็บความรู้สึกนี้ไว้โดยใช้ความเข้มแข็งพรางตา เขาจะรับรู้ได้เองว่า ท่านรักใคร่ผูกพันตัวเขา (หรือเธอ) อยู่ ไม่ต้องบอกรัก และในคืนวิวาห์หรือเวลาอันเป็นส่วนตัว ท่านช่วยจัดบรรย ากาศให้ดี ห้องสะอาด เตียงเรียบ ข้าวของเป็นระเบียบ ฯลฯ แล้ว ท่านก็จะรู้ลีลาเร่าร้อนที่คนเกิ ดวันที่ 8 มีอยู่ เ รื่ อ งที่ควรปรับปรุงของคนเกิ ดวันที่นี้คือ การรับและการให้ เพราะคนเกิ ดวันนี้บางครั้งจะมุ่งมั่นเพื่อความสมบูรณ์มากเกินไป ควรรู้จักลดความทะเยอทะย านลงบ้าง คนเกิ ดวันที่ 9 : เจ้าความคิด คนเกิ ดวันที่ 9 บ่งบอกบุคลิกภาพของนักอนุรักษ์นิยมและลักษณะของนักปราชญ์ เป็นคนที่มีท่าทางเคร่งขรึม สุภาพ และขี้อาย และมีความวิตกกังวล เป็นเจ้าเรือน เป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตและโลกมากเกินไป เป็นคนที่เห็นว่าการพักผ่อนเป็นเ รื่ อ งแปลกประหลาดหรือใหญ่โตแต่เห็นว่าการทำงานเป็นเ รื่ อ งที่ต้องทุ่มเทตลอดชีวิต ที่น่าเป็นห่วงก็คือ เขา (หรือเธอ) ทำงานจนไม่รู้จักพักผ่อนหย่อนใจ ท่านจะไม่เห็นคนเกิ ดวันนี้ออกไปร้องรำทำเพลงกับใครบ่อยนักถ้านั่งในรถทัศนาจรประเภทฉิ่งฉับทัวร์ ท่านจะไม่พบคนเกิ ดวันนี้ออกไปตีฉิ่งตีฉาบเลย คนเกิ ดวันที่ 9 มีพรสวรรค์ในด้านการอธิบายหรือเล่าเ รื่ อ งต่าง ให้เข้าใจง่าย แต่การพูดการอธิบายของเข า ดูจะเป็นจริงเป็นจังและไม่มีมุขตลกมากนัก จึงเป็นนักพูดที่ดีมีสาระจึงเป็นครูมีลูกศิษย์ลูกหานิยม หรือเป็นนักพูดที่มีผู้คนยกย่อง ปกติคนเกิ ดวันที่ 9 จะชอบอยู่คนเดียวเงียบ แต่ถ้ามีคนมาคุยด้วยก็จะพอใจ ยิ่งถ้ามาขอคำแนะนำ ขอความช่วยเหลือต่าง ด้วยแล้ว คนเกิ ดวันนี้จะรู้สึกว่าท่านเป็น “ภาระงาน”ที่จะต้องปกป้องดูแลเป็นอย่างดี ดั งนั้u ถ้าจะไปสร้างความรักความสัมพันธ์กับคนเกิ ดวันนี้ควรเข้าไปในรูปของคนอกหัก หรือต้องการพี่-น้อง ที่ปรึกษากันได้มากกว่าที่จะเริ่มด้วยการเฮฮาสนิทสนม คนเกิ ดวันที่ 9 จะเอาใจใส่ดูแลคนที่ตนเองรักเป็นอย่างดี ทุ่มเทให้กับความรักอย่างเต็มที่ ไม่เจ้าชู้เลย ออกจะน่ารักทีเดียว ถ้าจะขี้หึงและขี้กังวลน้อยลงอีกสักหน่อย คนเกิ ดวันที่ 10 : แข็ง…หรือไม่ก็…แกร่ง คนเกิ ดวันที่ 10 เป็นคนที่มีปัญหาบางอย่างมาตั้งแต่เด็ก จะโดยรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม แต่คนเกิ ดวันนี้จะรู้สึกว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกบ่อย อาจเป็นเพราะเมื่อเย าว์วัยต้องพลัดพรากจากครอบครัวไปอยู่กับปู่ย่าต า ย าย หรืออาจจะเป็นเพราะเป็นลูกคนที่เกิ ดมาในช่วงชีวิตที่ครอบครัวกำลังต้องเผชิญปัญหา ทำให้คนเกิ ดวันที่ 10 รู้สึกว่าตัวเองถูกทอดทิ้งและต้องเรียนรู้การช่วยตนเองมาตั้งแต่เด็ก แต่คนเกิ ดวันนี้แม้จะรู้สึกว่าต้องอยู่คนเดียวในโลก แต่ก็ไม่ใช่คนประเภทยอมให้ความเหงาหรือความว้าเหว่มาทำให้ตัวเองอ่อนแอ ตรงกันข้ามกลับทำให้เป็นคนเข้มแข็งเ ด็ ดข า ด แกร่งกล้า กล้า ตั ดสินใจ กล้าที่จะพูดในสิ่งที่ต้องการ กล้าสู้กล้ายืนอยู่คนเดียว จนคนพากันมองว่าเป็นคนแสดงอำนาจและเจ้าอารมณ์ แต่ถ้าคุณมีเพื่อนเกิ ดวันนี้ คุณจะเรียนรู้ได้ไม่ย ากเลยว่า เขาหรือเธอผู้นั้นจะเป็นคนเ ด็ ดข า ดขึ้นมาก็ต่อเมื่อรู้สึกว่าถูกรังแกหรือถูกดูถูก หรือถูกท้าทายเท่านั้น ถ้าคุณมีคู่รักหรือคู่ครองที่เกิ ดวันที่ 10 อย่าเผลอไปท้าทายให้เขาหรือเธอเลิกราฟ้องหย่าเป็นอันข า ด เพราะคุณจะไม่มีวันได้เพชรเม็ดนั้นกลับมาอีกเลย คนเกิ ดวันนี้ พร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่ความเป็นเลิศด้วยความเต็มใจในตัวเอง เพราะเป็นคนฉลาดที่วางแผนทุกอย่างไว้ในใจได้รอบคอบ และอดทนรอผลได้อย่างใจเย็น เป็นคนที่เก็บปัญหาต่าง ไว้ในใจได้ดี แม้แต่เพื่อนสนิทก็ไม่มีวันจะรู้จากปากของเขาหรือเธอว่า ต้องการความช่วยเหลือ ไหน เพราะคนเกิ ดวันที่ 10 ไม่มีทางเอ่ยปากขอให้ใครมาช่วย ในเ รื่ อ งความรัก ถ้าคุณมีคนรักเกิ ดวันที่ 10 คุณจะต้องรู้ว่า เขาหรือเธอจะอาทรห่วงหาคุณอย่างมาก แต่ความรักนั้นซ่อนเร้นอยู่ในใจของเขาหรือเธอเท่านั้น อย่างดีก็ปรากฎออกมาในสายตา ถ้าคุณรอให้เขาหรือเธอบอกรักรับรัก คุณคงรอไปตลอดชาติ เพราะคนเกิ ดวันนี้ไม่มีวันจะเอ่ยปากขอให้ใครมารัก และในเ รื่ อ งความสัมพันธ์ในฐานะคบคู่กับคุณก็เช่นกันคุณจะต้องสังเกตและ ตั ดสินใจเองว่าควรเลือกแบบไหนคุณไม่ต้องถาม แต่คุณจะต้องเสนอ “แบบ” ที่ถูกใจเขาหรือเธอให้ได้ด้วยตัวเอง แล้วก็ไม่ต้องรอถามด้วยว่า “ชอบแบ บนี้ไหม?” คนเกิ ดวันที่ 11 : แม้จะเจ้าอารมณ์ แต่ก็สร้างสรรค์ คนเกิ ดวันที่ 11 เป็นคนที่ต้องการคนเอาใจมากกว่าคนเกิ ดวันอื่น เป็นคนซื่อตรง และปราศจากเล่ห์เหลี่ยม แต่ก็มักใจน้อยและเจ้าอารมณ์ ดั งนั้uจึงมักทำงานที่ต้องอดทน หรือมีรายละเอียดกวนใจมากเกินไปไม่ค่อยได้ คนเกิ ดวันที่ 11 จึงไม่ชอบเป็นผู้บริหารราชการที่มีระเบียบมากมายจุกจิก แต่ชอบที่จะเป็นศิลปิน ซึ่งสามารถสร้างสรรค์งานได้โดยจินตนาการและอารมณ์ของตนเอง และด้วยเหตุผลที่เป็นคนมีจินตนาการแจ่มชัด มีอารมณ์อ่อนไหวช่างคิดช่างฝันนี้เอง จึงเป็นผู้ที่มีความสุขมากถ้ามีโอกาสได้ทำงานด้านประดิษฐ์สร้างสรรค์ถ้าคุณมีบุตรธิดาคนรัก หรือแม้แต่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่ามอบงานบริหารให้เลย ให้มอบงานประดิษฐ์คิดค้นให้ดีกว่า คุณจะได้ประโยชน์และเขาหรือเธอก็จะมีความสุขด้วย คนเกิ ดวันที่ 11 ค่อนข้างหัวแข็งในสายตาคนรอบข้าง แต่ที่จริงเป็นคนที่เรียกว่า “หยิ่งในตัวเอง” มากกว่า ว่ากันว่าถ้าตรวจสอบวันเกิ ดกันได้ คุณพจมาน สว่างวงศ์ คงเกิ ดวันที่ 11เพราะเป็นคนหยิ่งในตัวเอง และถ้าอย า กจะทำให้อ่อนน้อมนุ่มนวลก็ทำได้เป็นอย่างดี ใครที่ทำให้คนที่เกิ ดวันนี้เ ก ลี ຍ ด หรือหมั่นไส้จะถูกโจมตีโดยไม่ทันตั้งตัวเลย แต่ก็เป็นไปเพื่อป้องกันตนเองเท่านั้น เพราะคนเกิ ดวันที่ 11 จะไม่รุกรานคนอื่นเลย และเมื่อพูดกันถึงเ รื่ อ งความรัก คุณคงไม่ต้องบอกรักคนที่เกิ ดวันนี้ก็ได้ ถ้าคุณสามารถทำตัวให้เป็นคนที่เป็นเพื่อนกับคนเกิ ดวันนี้ได้ในทุกสถานการณ์ เป็นกำลังใจในการทำงานให้แก่เขาหรือเธอผู้นั้น ที่สำคัญคือคุณต้องเป็น “หลัก” ให้เขาหรือเธอผู้เกิ ดวันที่ 11 ได้ในการเป็นผู้นำและ ตั ดสินใจในเ รื่ อ งที่เขาหรือเธอไม่ชอบที่จะเกี่ยวข้อง ในเ รื่ อ งของความสัมพันธ์ เมื่อย ามคุณอยู่กันสองต่อสองนั้น คำยกยอ คำพูดขอร้องที่อ่อนหวาน จะเป็นการปรุงรสสวาทที่ดีกับคนเกิ ดวันที่ 11 และในส่วนที่เป็นบทรัก คนเกิ ดวันที่ 11 เป็นคนที่ชอบทำอะไรซื่อ ไม่มีพลิกแพลง ปัญหาจึงอยู่ที่ว่า คุณจะทำความเรียบง่ายไม่พลิกแพลงให้เป็นความสุขสมของทั้งสองฝ่ายได้อย่างไรเท่านั้นเอง คนเกิ ดวันที่ 12 : คนเก่งที่มีเพื่อนน้อย คนเกิ ดวันที่ 12 ได้พรจากพระเจ้าในเ รื่ อ งต่าง เกือบทุกเ รื่ อ งเพราะไม่ว่าจะจับทำสิ่งใดก็จะสำเร็จไปหมด อย่างน้อยก็ทำได้ดีในทุกเ รื่ อ ง เกิ ดมาเป็นคนเก่ง มีความสามารถในการงานเป็นอย่างดี โดยนิ สั ยแล้วคนเกิ ดวันที่ 12 เป็นคนเปิดเผย ตรงไปตรงมาและไม่ชอบถูกเอาเปรียบจึงต้องการเพื่อนที่คบกันด้วยความบริสุทธิ์ใจ ไม่หวังประโยชน์ตอบแทน ต้องการเพื่อนที่พูดคุยได้อย่างสนิทใจ เพียงแต่คุณมีความจริงใจ คุณก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของคนเกิ ดวันที่ 12ได้ไม่ย ากเลย แต่คนที่มีเพื่อนเกิ ดวันที่ 12 ก็ต้องรู้ใจเพื่อนด้วยว่า คนเกิ ดวันนี้เป็นคนที่มีแต่ความซื่อ พูดตรงไปตรงมาโดยไม่กลัวใครจะว่าอย่างไร เมื่อคนเกิ ดวันที่ 12 อย า กจะตำหนิ ใครขึ้นมา ก็มักพูดด้วยถ้อยคำอันรุ นแร ง จนกระทั่งคนฟังรู้สึกว่าแรงเกินไป และเมื่อไม่พอใจใครหรืออะไรขึ้นมาคนที่เกิ ดวันนี้ก็จะแสดงให้รู้ชัดเจนทีเดียวว่า ไม่พอใจ คนเกิ ดวันที่ 12 เป็นคนเก่งที่มีเพื่อนน้อย ทั้ง ที่เจ้าตัวเป็นคนรักเพื่อนและมีความสุขมากเมื่ออยู่ในกลุ่ม เป็นคนมีอารมณ์ขัน และโต้ตอบคำพูดของคนอื่น ได้อย่างคมคายแต่กลับมีเพื่อนน้อย หาเพื่อนสนิทได้ย าก ดั งนั้u ถ้าคุณเข้าไปอยู่ในฐานะเพื่อนสนิทได้ในใจของคนเกิ ดวันที่ 12 ก็จะมีแต่คุณคนเดียว วิธีที่จะทำให้คนเกิ ดวันนี้พอใจอย่างหนึ่งก็คือ การพาไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่าง รสนิยมของแต่ละคนต่างกันไปบ้างบางคนอาจชอบให้คุณพาไปชมป่าเขาลำเนาไพร บางคนอย า กให้คุณไปดูหนังดูละครกับเขาบ่อย ฯลฯ แต่ที่แน่ คือ คนเกิ ดวันที่ 12 เ ก ลี ຍ ด การจำเจ แม้แต่งงานกันแล้ว ถ้าคู่ครองของคุณเกิ ดวันที่ 12 คุณก็ต้องหาวิธีพากันไปเที่ยวนอกบ้านบ่อย คนเกิ ดวันที่ 12 ไม่ชอบการห้ามไม่ให้ทำอย่างโน้นอ ย่า ง นี้โดยไม่มีเหตุผลอันเห็นได้ชัดและเ ก ลี ຍ ด การห้ามเพราะความอิ จ ฉ าหรือเพราะกลัวว่าจะไปขัดผลประโยชน์ของคนห้ามดั งนั้u ถ้าคุณมีคนรักเกิ ดวันที่ 12 แล้วคุณแสดงความหึงหวงหรือแสดงความเป็นเจ้าของความรักก็จะจบลงง่าย นั้น ส่วนเ รื่ อ งลีลาทางเ พ ศ สัมพันธ์ บอกได้ว่า คนเกิ ดวันที่ 12 ไม่ชอบความจำเจ ดั งนั้uคุณต้องหมั่นเปลี่ยนที่ และเปลี่ยนท่า คนเกิ ดวันที่ 13 : น่ารักน่าคบ คนเกิ ดวันที่ 13 เป็นคนน่ารักมากไม่ว่าจะโดยบุคลิกภาพภายนอกที่อ่อนหวาน หรือภายในจิตใจที่ซื่อตรง อ่อนโยน เมตตาปรานี และเต็มไปด้วยน้ำใสใจจริง คนเกิ ดวันนี้รับรู้ความดีง่ายใจอ่อน และมักพอใจที่จะเอื้อเฟื้อผู้อื่น เป็นคนสนใจในการเรียนรู้และปฎิบัติธรรม คนเกิ ดวันที่ 13 เป็นคนปราศจากเล่ห์เหลี่ยม มีความรับผิดชอบสูงต่อครอบครัว และหน้าที่การงาน (หาคนเกิ ดวันที่ 13 มาเป็นคู่เถิด) คนเกิ ดวันนี้ต้องการให้ชีวิตมั่นคงเป็นอันดับแรกดั งนั้uจึงต้องทำงานหนัก และทำได้อย่างไม่ย่นย่อท้อถอย เป็นคนอดทนได้ที่จะรอผลอันย าวนาน คนเกิ ดวันที่ 13 นี้แหละคือพวกที่เป็นอย่างลูกทุ่ง ร้องเอาไว้ว่า ผัວเธอต า ยเมื่อไรบอกด้วยแล้วพี่จะช่วยเลี้ยงลูกทุกคน คนเกิ ดวันนี้มีจุดอ่อนอยู่ตรงที่เป็นคนอ่อนไหวง่าย น้อยใจเก่ง คุณอาจเห็นน้ำตาคนเกิ ดวันที่ 13ได้บ่อย นอกจากนี้คนเกิ ดวันนี้ก็ยังเป็นคนชอบ ตั ดสินใจตามผู้ใหญ่ เชื่อผู้ใหญ่มากกว่าตนเอง อาจเป็นเพราะได้อาศัยอยู่ในครอบครัวที่ดีได้พึ่งพาอาศัยพ่อแม่มาตลอด พอมีปัญหาอะไรก็วิ่งไปหาพ่อแม่ก่อนเสมอ คนเกิ ดวันนี้จะทุ่มเทความรักให้กับใครก็ได้ (อาจเป็นคุณ) ถ้าคุณพิสูจน์ให้คนเกิ ดวันที่ 13 ได้ประจักษ์ว่า คุณมีความจริงใจต่อกันอย่างแท้จริง คนเกิ ดวันที่ 13 ถือว่าน้ำใจไมตรีมีค่าสูงสุดถ้าเขาหรือเธอรักคุณแล้วก็จะรักจนสุดใจ และจะรักอย่างนั้นไปจนชั่ วชีวิตแม้คุณจะ (บังเอิญ)แต่งงานไปกับคนอื่นก็ตาม คนเกิ ดวันที่ 14 : น่ารักน่าคบ คนเกิ ดวันที่ 14 เป็นคนอ่อนหวานและขี้เกรงใจ ซึ่งเป็นลักษณะที่คุณเห็นได้จากภายนอกและเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์อยู่ภายใน ดั งนั้uจึงเป็นคนที่น่ารักน่าคบ แต่คุณต้องรู้ไว้ด้วยว่าความเป็นคนซื่อสัตย์ ขี้เกรงใจ และช่างเอาอกเอาใจ มีอยู่เฉพาะเมื่อคุณปล่อยให้คนเกิ ดวันนี้มีความสุขตามแบบที่เขาหรือเธอต้องการเท่านั้น ถ้ามีใครมาสั่งให้ทำอย่างนั้นอ ย่า ง นี้ คนเกิ ดวันที่ 14 จะหงุดหงิดพลุ่งพล่านขึ้นมาทันที คนอ่อนหวานน่ารักช่างเอาใจของคุณจะกลับกลายเป็นแม่เสือที่ดุร้ า ย ดื้อรั้นเอาแต่ใจตัวขึ้นมาทันที คนเกิ ดวันที่ 14 เป็นคนมีอำนาจในตนเอง มีพลังใจสูง สามารถจูงใจตนเองให้ทำอย่างจนสำเร็จได้ดังประสงค์ มีอำนาจลึกลับที่จะจูงใจให้ผู้อื่นให้ทำตามที่ตนต้องการ และมักได้รับอำนาจที่คนอื่นรับรู้ได้ คนเกิ ดวันนี้หากมีอำนาจจึงมักเอาแต่ใจตนเองหรือชอบเผด็จการแต่จุดอ่อนอันเกิ ดจากความมีอำนาจ และชอบใช้อำนาจนี้ก็จะถูกลดลงไปโดยนิ สั ยที่เป็นคนมองโลกในแง่ดี ใจกว้าง มีเหตุผลยอมรับความเป็นจริงที่เกิ ดขึ้นทั้งทางด้านดีและด้านร้ า ยเป็นคนเข้าใจความเป็นไปรอบกายได้ง่าย และยอมรับความเป็นไปได้ในเ รื่ อ งต่าง เป็นอย่างดี ซึ่งคุณลักษณะเช่นนี้ทำให้การใช้อำนาจของคนเกิ ดวันที่ 14 เป็นไปอย่างมีเหตุผลและนุ่มนวลขึ้น คุณทำให้คนเกิ ดวันที่ 14 รักคุณได้ง่าย ด้วยการสนับสนุนความสุขของคนเกิ ดวันนี้ตามแบบที่เขาหรือเธอต้องการ (ถ้าคุณยอมรับได้) เปิดโอกาสให้แสดงออกหรือได้ทำในสิ่งที่เขาหรือเธอต้องการ เป็นต้นว่าถ้าเขาหรือเธอชอบเล่นเทนนิส ก็หาทางส่งเข้าแข่งขันชิงถ้วยอะไรไปเลย หรือว่าถ้าเธอหรือเขาชอบเล่นดนตรี ก็หาโน้ตเพลงหาเครื่องดนตรีมาให้แล้วก็จัดคอนเสิร์ตเปิดตัวให้รู้แล้วรู้รอดไปเลย ทางด้านเ พ ศ รส คนเกิ ดวันที่ 14 เป็นคนค่อนข้าง “ฝักใฝ่” อยู่มากทั้งเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียในเ รื่ อ งเ พ ศ อยู่มากกว่าคนอื่น ถ้าเมื่อไรใจตรงกันเพลงรักก็บรรเลงได้ทันที แต่มีข้อห้ามนะคุณอย่าเผลอไปแนะนำให้คนเกิ ดวันนี้ทำอย่างโน้นอ ย่า ง นี้ เป็นอันข า ด ความหงุดหงิดจะเกิ ดขึ้นทันที และเพลงรักที่ขึ้นต้นไว้ดี ก็อาจค้างอยู่ นั้น คนเกิ ดวันที่ 15 : เห็นง่าย–รู้จักย าก คนเกิ ดวันที่ 15 เป็นคนที่คุณจะ “เห็นง่าย” แต่ “รู้จักย าก” เพราะภายนอกดูเป็นคนร่าเริง รักความมีอิสระเสรี ชอบแสดงให้เห็นว่าเป็นคนมีความกร้าวแกร่ง จนแม้บางครั้งจะต้องทำอะไรแผลง เพื่อให้ดูเก่งในสายตาเพื่อน ก็ตาม สิ่งที่ปรากฏภายนอกคนเกิ ดวันที่ 15จึงมักเป็นภาพของคนที่ชอบอยู่กลางแจ้ง ชอบการผจญภัย ชอบแสดงเด่น เป็นนักกีฬานักแข่งขัน นักทำงาน เ สี่ ย ง อันตราย แต่ในลักษณะที่เป็นอุปนิ สั ยภายใน คนเกิ ดวันนี้เป็นคนที่ใจอ่อน อ่อนไหวง่าย สงสารคนง่าย ขี้งอน และซ่อนความอ่อนหวานน่ารักไว้ภายใน มีความรักบ้านและครอบครัวเป็นคนขี้อ้อนและต้องการคนเอาใจที่ ปกปิดจิตใจของตนเองด้วยการแสดงออกให้คนอื่นเห็นว่าเป็นคนกร้าว น้ำใจของคนที่เกิ ดวันที่ 15 เป็นน้ำใจที่ประเสริฐ เพราะเป็นคนที่รักครอบครัวรักบ้านมีความรับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทำลงไปเป็นอย่างดี เป็นคนมีน้ำใจรักห มู ่รักคณะ และพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อส่วนรวมได้โดยไม่ลังเลรีรอ นอกจากนั้น ยังมีคุณสมบัติพิเศษในด้านความคิดริเริ่ม และมีพรสรรค์ในการประดิษฐ์คิดค้นอีกด้วย คนเกิ ดวันนี้จึงเป็นคนแปลกตรงที่ว่าข้างนอกดูเข้มแข็ง และง้อใครไม่เป็น แต่ความจริงกลับต้องการให้คนมารัก มาเอาใจมาก ยิ่งถ้าตอนไหนต้องอยู่คนเดียวแล้วก็ยิ่งต้องการเพื่อนต้องการคนรักคนเอาใจมากขึ้นไปอีก คุณคงรู้แล้วว่า จะเริ่มต้นและสานต่อความรักกับคนเกิ ดวันที่ 15 ได้อย่างไร ยอมรับความเด่นที่เขาหรือเธอแสดงออกทุกอย่างเมื่ออยู่ต่อหน้าผู้คน และเมื่อคุณอยู่ด้วยกันอย่างเป็นส่วนตัวแล้ว คุณเติมความอ่อนหวาน ความเป็นคนช่างรู้ใจของคุณเข้าไปอีกนิดหน่อย ทำตัวเป็นที่พึ่งที่ปรึกษาและร่วมทุกข์ร่วมสุขอยู่เงียบ คนเกิ ดวันที่ 15 ก็จะเกาะอยู่กับคุณตลอดไป และในเ รื่ อ งบทบาทรัก ถ้าคุณมีโอกาสคุณก็ต้องทราบว่า คนเกิ ดวันนี้แข็งแกร่งต่อเมื่ออยู่กลางแจ้งเท่านั้น เมื่ออยู่กับคุณ คุณต้องใช้วิธีอ่อนและนุ่ม นิ่มนวลให้มากที่สุด ซึ่งคุณจะรู้ได้เองว่า คนเกิ ดวันที่ 15 ซ่อนความน่ารักไว้ภายใน เป็นความน่ารักที่คุณหาไม่ได้จากคนเกิ ดวันอื่น คนเกิ ดวันที่ 16 : ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย คนเกิ ดวันที่ 16 เป็นคนที่ชอบแสวงหาประสบการณ์ คนเกิ ดวันนี้เป็นคนเห็นชีวิตมีค่าแต่คิดว่าจะต้องใช้ชีวิตให้คุ้มค่า ดั งนั้uจึงชอบทำอะไรที่เป็นการโลดโผนผจญภัย แต่ได้รสชาติแปลกใหม่สำหรับชีวิต แม้เ รื่ อ งที่จะต้องเรียนรู้ด้วยชีวิต เช่น ย า เ ส พ ติด การพนัњ หรือกามกรีฑา คนเกิ ดวันที่ 16 ก็ไม่ลังเลที่จะเรียนรู้ ดั งนั้u คุณอย่าตกใจถ้าบังเอิญรู้จักใครสักคนที่ลองทุกอย่าง จนดูเหมือนคนชั่ วคนเก แต่คุณไม่ต้องห่วงเลยคนเกิ ดวันที่ 16 ไม่ลุ่มหลงอะไรง่าย ไม่ว่าจะเป็นเหล้า ย าเ สพ ติ ด หรือเพื่อนต่างเ พ ศ (อย่างคุณ) ที่จริงแล้วคนเกิ ดวันนี้ เป็นคนมีศีลธรรม เข้าใจเห็นใจเพื่อนมนุษย์และชอบช่วยเหลือผู้คนที่กำลังมีปัญหา เป็นคนมีความจริงใจและรักคนที่จริงใจตอบ เป็นคนชอบคาดคะเนและคาดการณ์ต่าง ล่วงหน้า และมีพรสวรรค์ที่สามารถคาดการณ์ คาดใจของผู้คนล่วงหน้าได้ค่อนข้างดีทีเดียว คนเกิ ดวันที่ 16 เป็นคนตรงไปตรงมา และมีกฎเกณฑ์ แต่กฏเกณฑ์ดังว่านั้นเป็นกฏเกณฑ์ที่เขาตั้งขึ้นเองว่า อะไรผิดอะไรถูก อะไรควรอะไรไม่ควรทำ และเมื่อตั้งกฏเกณฑ์ขึ้นแล้วก็ทำไปตามนั้น ไม่สนใจว่าจะไปขั ด แ ย้ งกับใคร คนเกิ ดวันนี้มีความรักแจกจ่ายเหลือเฟือ คุณต้องเข้าใจข้อนี้และต้องยอมรับธรรมชาติข้อนี้ก่อนที่จะรักกับคนเกิ ดวันที่ 16 ซึ่งถือว่า ความรักเป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งที่ต้องแสวงหาคนเกิ ดวันที่ 16 ต้องการคนรักคู่ครองที่แท้จริง รักอิสระเสรี และพึ่งตัวเองได้ อยู่ได้โดยไม่มีกันและกัน และอยู่อย่างมีความสุขเมื่อมีกันและกัน แต่แปลก เมื่อถึงจุดหนึ่งของการใช้ชีวิตคู่แบบเสรีนี้เอง คนเกิ ดวันที่ 16 ก็จะกลับมาเป็นคนขี้หึงเอาดื้อ ถ้าคนรักของคุณเกิ ดวันที่ 16 ก็ต้องs ะวั งเอาเอง ในเ รื่ อ งบทสวาทระหว่างคุณกับคนเกิ ดวันที่ 16 นั้นหรือคุณก็รู้อยู่ว่าคนเกิ ดวันนี้ชอบสนุกชอบผจญภัย ปัญหาจึงอยู่ที่ว่าคุณจะพาความสนุก ความตื่นเต้น และประสบการณ์ใหม่มาให้เขาได้เพียงพอไหม เท่านั้นเอง คนเกิ ดวันที่ 17 : สมบูรณ์แบบ คนเกิ ดวันที่ 17 เป็นคนที่มีความสามารถสูง เป็นคนฉลาดและมีไหวพริบดี มีบุคลิกลักษณะอันเป็นผู้นำที่ผู้คนเชื่อถือ มีความสามารถเป็นอย่างดีในการโน้มน้าวจิตใจคน ใช้คน และบริหารงานด้านบุคคล แก้ปัญหาเก่งโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความสามารถในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า คนเกิ ดวันนี้จึงมักได้รับความนับถือว่าเป็นหัวหน้า เป็นที่พึ่งของคนในกลุ่ม นี่เป็นภาพภายนอกเมื่อมองห่าง เมื่อมองใกล้เข้าไป ก็จะเห็นได้อีกว่าคนเกิ ดวันที่ 17 ไม่สู้จะคงเส้นคงวานัก บางครั้งก็เข้มแข็งเ ด็ ดเดี่ยวและดูเอาจริงเอาจังกับชีวิต แต่บางคราวก็เป็นคนอ่อนไหวง่าย เจ้าอารมณ์ นุ่มนวลเห็นอกเห็นใจ บางคราวดูเหมือนมีเล่ห์เหลี่ยมแต้มอยู่ แต่บางครั้งก็ใช้จริตมาย า ถ้าคุณใกล้คนเกิ ดวันนี้อยู่บ้างก็ลองสังเกต คนเกิ ดวันที่ 17 เป็นคนที่ปรารถนาในชีวิตค่อนข้างสูง ทุกสิ่งทุกอย่างของคนเกิ ดวันนี้ต้องสมบูรณ์ และคนเกิ ดวันนี้จะพย าย ามอย่างมากที่จะสร้างความสมบูรณ์ในชีวิต สุขภาพดีมีปัญญา มีทรัพย์ มีคู่ครองที่ดีเลิศ ดั งนั้u จึงต้องทำงานหนักเพื่อให้ได้สิ่งเหล่านี้มา จุดอ่อนของคนเกิ ดวันที่ 17 ก็คือ โดยปกติจะใช้ชีวิตแบบเรียบง่าย แต่จะเปลี่ยนเป็นคนເครียດ หรือเอาแต่ใจตัวขึ้นมาเมื่อไรก็ได้ คนที่อยู่ด้วยหรือเป็นเพื่อนสนิท จึงต้องคอยปรับตัวปรับใจอยู่เสมอ และจุดอ่อนอีกประการหนึ่งก็คือ คนเกิ ดวันนี้มักเป็นคนประเภทเล็งผลงานมากกว่ามุ่งความสัมพันธ์กับผู้คน ดั งนั้u คนที่เป็นเพื่อนสนิท คู่รัก หรือคู่ครองจึงจำเป็นต้องคอยดูแลและช่วยเหลือ อย่าให้ข า ดเ รื่ อ งมนุษยสัมพันธ์มากนัก จุดดีของคนเกิ ดวันที่ 17 คือ เมื่อแต่งงานมีครอบครัวแล้ว ความอ่อนไหวแปรปรวนของอารมณ์ จะลดลงไปได้มาก เป็นคนคงเส้นคงวามากขึ้น ยอมมีความสัมพันธ์กับผู้คนมากขึ้น เ รื่ อ งของบทบาทรัก เห็นจะต้องบอกว่าเป็นคนดูย าก บางทีก็เย็นชาเสียจนคุณเองก็อ่อนใจแต่ถ้าหากว่าคนเกิ ดวันที่ 17 คิดถึงเ รื่ อ งพิศวาสขึ้นมาแล้ว เขาก็จะพาคุณไปอย่างโลดลิ่วตามไม่ทันทีเดียว ก็อย่างที่บอกไว้แล้ว คนที่อยู่ด้วยค่อนข้างลำบาก เพราะเอาใจไม่ค่อยถูก คนเกิ ดวันที่ 18 : ที่ปรึกษาผู้เคร่งครัด ถ้าคุณเองเกิ ดวันที่ 18 คุณอาจค้านคำทำนายนี้ แต่ถ้าคุณใกล้ชิดกับคนที่เกิ ดวันที่ 18 คุณอาจเห็นด้วยมาก เลยทีเดียว คนเกิ ดวันที่ 18 เป็นคนที่ชอบแสวงหาความรู้และความจริงของชีวิตตลอดเวลา เป็นคนเอาจริงเอาจังต่อชีวิตมากเกินไปจนอารมณ์เสียอยู่เสมอ หงุดหงิดง่าย และไม่เคยพอใจตนเองเลย บ่อยครั้งที่รู้สึกรำคาญตัวเอง และรู้สึกที่ตัวเองไม่ได้ดังใจ เป็นคนที่หาอะไรมาทำอยู่ได้โดยไม่ชอบพักผ่อน กังวลเก่งจนເครียດ และมักนอนไม่หลับบ่อย คนเกิ ดวันนี้ค่อนข้างละเอียดลออและสนใจในรายละเอียดต่าง จนคนอยู่ใกล้เห็นเป็นเ รื่ อ งขบขัน หรือบางทีก็รำคาญไปเลย คนเกิ ดวันที่ 18 จึงเป็นคนที่ใคร พากันเห็นว่า เคร่งครัดเกินไป จุดเด่นของคนที่เกิ ดวันนี้มีอยู่ไม่น้อย แม้ว่าจะเป็นคนอารมณ์ปรวนแปรง่าย และอาจจะเป็นคนขี้อิ จ ฉ าก็ตาม จุดดีที่ว่านี้เป็นคนเต็มใจที่จะให้คำแนะนำช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่ประกอบกับมีความสามารถในการพูดการอธิบาย หรือการโน้มน้าวใจคน จึงทำให้มีคนไปมาหาสู่ด้วยเสมอในฐานะที่ปรึกษา และจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็คือ รับผิดชอบสูงต่อคนรัก ถ้ารักใครแล้วจะทุ่มให้อย่างเต็มที่ทั้งร่ า งกายและชีวิตจิตใจ และก็หวังจะได้รับความรักตอบแทนเต็มที่เช่นกัน แต่ว่าก็ว่าเถอะ คนที่เกิ ดวันนี้ความหวังที่จะได้รับความรักตอบแทนมักล้มเหลวความดีที่คนเกิ ดวันที่ 18 มักได้รับการตอบแทนกลับมาในรูปของความนับถือเสียเป็นส่วนใหญ่ ใคร ที่คบกับคนเกิ ดวันนี้ มักอย า กให้คนที่เกิ ดวันนี้เป็นพี่ชาย พี่สาวมากกว่าอย า กได้ไว้เป็นคู่รัก ถ้าคุณเกิ ดนึกรักคนเกิ ดวันนี้ขึ้นมาจริง คุณก็ต้องเป็นคนเป็นระเบียบเรียบร้อยในทุกโอกาสทุกกรณี พย าย ามหาวิธีทำให้คนเกิ ดวันนี้มั่นใจและกังวลน้อยลง โดยรับภาระบางอย่างไว้เสียบ้าง และแน่นอนว่าในเ รื่ อ งบทรัก คุณก็ต้องแสดงให้คนที่คุณรักคนนี้รู้สึกว่า เขาหรือเธอเป็นคนเก่งด้วย ไม่เช่นนั้น ความເครียດ ความกังวลจะทำให้รสรักจืดชือไปเลยก็ได้ คนเกิ ดวันที่ 19 : เปี่ยมด้วยกำลังภายใน กำลังภายในที่คนเกิ ดวันที่ 19 มีอยู่นั้น มีถึงสามประการคือ กำลังความมานะพย าย าม กำลังความเมตตา และกำลังสติปัญญา คนเกิ ดวันที่ 19 มีพลังความมานะพย าย ามสูงมาก อดทนไม่ย่อท้อต่อความย าก และอุปสรรคไม่ว่าจะรุ นแร งเพียงใด คนเกิ ดวันนี้มีพลังสติปัญญาที่จะนำเอาความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีอยู่ ออกมาใช้ได้อย่างเต็มที่และทรหดอดทน ทั้งเป็นคนหนักแน่นไม่สะดุ้งสะเทือนต่อสิ่งใดทั้งสิ้น คนเกิ ดวันอื่นที่เป็นนักสู้อาจต้องการกำลังใจจากคนอื่น แต่คนวันนี้เขามีกำลังใจให้กับตัวเองอย่างเต็มเปี่ยมอยู่เสมอทีเดียว เป็นนักสู้ที่สู้ได้ทั้งประเภทเดี่ยวและประเภททีม นี้เป็นกำลังภายในประการแรกที่มีอยู่ในตัวคนเกิ ดวันที่ 19 กำลังภายในประเภทที่สองของคนเกิ ดวันที่ 19 คือ ความเมตตา คนเกิ ดวันนี้เป็นคนที่มีความเมตตาสูง ความเมตตาคือความรู้สึกต่อคนอื่นเหมือนรู้สึกต่อตนเอง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเองมีอยู่ในตัวคนเกิ ดวันนี้อย่างเต็มเปี่ยม มีความเห็นใจคนที่อ่อนด้อยกว่า ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ก็สอนศิษย์ด้วยความอดทนต่ออาการร้ า ยกาจต่าง ของศิษย์ เป็นเพื่อนที่เห็นอกเห็นใจเพื่อนและเป็นที่พักพิงใจที่ดีสำหรับคนรักที่หัวใจร้าวรานมาก่อนที่จะได้คนเกิ ดวันที่ 19 และที่สำคัญถ้าเขาเป็นคนรักหรือคู่ครองของใครแล้ว เขาจะรับผิดชอบต่อคนรัก และครอบครัวอย่างดีเยี่ยม กำลังภายในประการที่สามของคนเกิ ดวันที่ 19 ก็คือความเป็นผู้มีระดับสติปัญญาสูง มีปฏิภาณไหวพริบดี ว่าที่จริงคนที่เกิ ดวันนี้เป็นคนที่ฉลาดหลักแหลมและมักรู้ได้ว่าจะทำตัวให้ได้เปรียบคนร่วมงานได้อย่างไร แต่เขาไม่ทำเพราะเป็นคนมีเมตตาเป็นคุณธรรมอยู่แล้วความมีสติปัญญาและปฏิภาณไหวพริบของเขาจึงใช้เพียงเพื่อทำความสำเร็จให้แก่ตัวเองและป้องกันการรังแกของคนอื่นเท่านั้น ไม่ได้ใช้เพื่อรังแกคนอื่น คนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลม มีมานะพย าย าม มีเมตตาเป็นคุณธรรมอ ย่า ง นี้ ถ้าใครพบแล้วปล่อยให้ผ่านไปก็เป็นเ รื่ อ งน่าเสียใจ จุดด้อยของคนเกิ ดวันที่ 19 ก็มีอยู่ที่อารมณ์ของตัวเองซึ่งปรวนแปรไปได้บ่อย แต่ด้วยสาเหตุเดียวเท่านั้น คือความหึงและมักจะหึงอย่างไม่มีเหตุผลด้วย แต่ท่านก็รู้แล้วว่า คนเกิ ดวันที่ 19 เป็นคนดี และรักครอบครัว ท่านจะไปทำตัวให้เขาต้องหึงทำไม คนเกิ ดวันที่ 20 : อารมณ์ เหมือนใบไม้ไหว…แต่น่ารัก ลักษณะนิ สั ยของคนเกิ ดวันนี้ดูเหมือนจะเป็นลักษณะที่ค่อนข้างจะอ่อนไหวง่าย อารมณ์ปรวนแปรเก่ง บางวันอาจชอบท่านอย่างมาก แต่โดยที่ท่านยังไม่รู้สาเหตุเขาอาจไม่ชอบท่านแล้วก็ได้ และเมื่อถามไถ่กันถึงสาเหตุ อาจได้คำตอบซึ่งตอบออกมาอย่างจริงใจว่า”ก็ไม่รู้เหมือนกัน” แล้วก็กลับมาชอบท่านอีก คนเกิ ดวันนี้เป็นคนค่อนไปในทางเจ้าอารมณ์ แต่ก็มักรู้ตัวเองจึงต้องs ะวั งอารมณ์ตัวเองอยู่เสมอ จนกระทั่งค่อย เกิ ดเป็นความกดดันภายใน อารมณ์จึงปรวนแปรง่าย จึงปรากฏบุคลิกภาพในทำนองที่ว่า โดยปกติจะเป็นคนสุภาพเรียบร้อย น่ารัก อ่อนหวานและผ่อนปรนแต่ถ้าเกิ ดความกดดันจนยับยั้งชั่งใจไม่อยู่ก็จะร ะ เ บิ ดอารมณ์ออกมาราวภูเขาไฟ ที่กล่าวอ ย่า ง นี้ทำให้ดูเหมือนว่าคนเกิ ดวันนี้ มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นจุดด้อยที่สำคัญและน่ากลัว ที่จริงแล้วมิใช่เช่นนั้น ตามปกติเมื่อพูดถึงคนเกิ ดวันที่ต่าง 19 วันที่ผ่านมามักเริ่มด้วยการพูดในจุดเด่นก่อน แต่วันที่ 20 นี้คนเขียนก็เจ้าอารมณ์แปรปรวนขึ้นมาก็เลยหยิบด้านอ่อนด้อยขึ้นมาพูดก่อนเท่านั้น ที่จริงแล้ว คนเกิ ดวันนี้เป็นคนเก่ง (ท่านอาจารย์ ม.ร.ว. คึกฤnธิ์ ปราโมช เป็นคนหนึ่งที่เกิ ดวันที่ 20) คนเกิ ดวันนี้มักมีมันสมองเป็นเลิศ ฉลาดรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคนอื่น และลึกซึ้งพอที่จะทำเป็นรู้ไม่ทัน เพื่อตลบหลังศัตรูอีกด้วยซ้ำ เป็นคนมีความสามารถรอบด้าน รอบรู้ในปรัชญา การเมือง การเศรษฐกิจ ทำธุรกิจเก่ง เขียนหนังสือก็ดี วิทย าการสมัยใหม่ก็เยี่ยมยอดแถมยังมีน้ำใจกว้างขวางในเ รื่ อ งความรู้ความคิด พร้อมที่จะให้ความคิดเห็น คำแนะนำและความรู้แก่ใครก็ตามที่ถูกใจ และกล้าเข้าไปขอ คนเกิ ดวันที่ 20 เป็นคนชอบมีเพื่อนฝูง จะมีความสุขถ้าได้อยู่กับเพื่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนที่เข้าใจอารมณ์ และรู้จักความสามารถของเขา ยิ่งถ้ามีความรู้ความสามารถในระดับเดียวกันแล้ว จะยิ่งโปรดเป็นพิเศษ ถ้าท่านพบคนเกิ ดวันที่ 20 และนึกพอใจถูกใจแล้ว ท่านต้องเรียนรู้วิธีที่จะเข้าใจอารมณ์ของเขา และต้องทำตัวเป็นผู้แสดงความยอมรับความสามารถของเขาอย่างถูกจังหวะ ไม่ใช่หัวประจบ คนเกิ ดวันที่ 20 อาจมีอารมณ์รุ นแร งไปบ้างในบางครั้ง แต่ถ้าคบกันนาน และเข้าใจกันขึ้นเรื่อย ท่านจะพบว่า คนเกิ ดวันนี้เป็นคนที่น่าคบ และพร้อมที่จะเป็นหลักพักพิงหัวใจรักของคุณได้ดี คนเกิ ดวันที่ 21 : นุ่มนวล เจ้าเสน่ห์ คนเกิ ดวันที่ 21 เป็นคนที่ใคร ถ้าได้สัมผัสใกล้ชิด หรือแม้เป็นเพื่อนร่วมงานด้วยก็จะรู้สึกในความนุ่มนวลเจ้าเสน่ห์น่าคบได้เป็นอย่างดี เพราะคนเกิ ดวันนี้เป็นคนง่าย คบกับใครก็ทำตัวเรียบง่ายเสมอหน้ากันหมดทุกคนทุกระดับชั้น ความสามารถพิเศษของคนที่เกิ ดวันนี้ก็คือ ความสามารถในการแก้ไขสถานการณ์ตึงເครียດลงไปได้ด้วยความนุ่มนวลที่มีอยู่ในตัวคุณสมบัติยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งคือ การเก็บซับรายละเอียดต่าง อย่างรอบคอบตลอดเวลาเมื่อถึงเวลา ตั ดสินใจก็ทำได้รอบคอบถูกต้องซึ่งจุดนี้เป็นเ รื่ อ งสำคัญสำหรับคนที่มีเพื่อนเกิ ดวันที่ 21 ควรรู้เพราะท่านจะเสแสร้งเพื่อให้ถูกใจคนเกิ ดวันนี้ได้ย าก ท่านจะถูกสังเกตอยู่เสมอ โดยไม่รู้ตัวว่ากำลังถูกสังเกต คนที่เกิ ดวันนี้ มีพรสวรรค์ในการสร้างมิตรภาพ มีวิธีการที่แนบเนียนและนุ่มนวลในการทำความรู้จักกับคนอื่น ยิ่งเมื่อประกอบกับนิ สั ยร่าเริงสนุกสนาน เป็นคนง่าย เข้ากับคนได้ทุกระดับชั้นด้วยแล้ว คนเกิ ดวันที่ 21 จึงเป็นคนมีมิตรสหายมากมาย คนเกิ ดวันที่ 21 มีความสามารถพิเศษอีกอย่างหนึ่ง และแม้จะชอบพูดถึงความสามารถที่ตนมีอยู่บ้างเหมือนกับคนเกิ ดวันอื่น ด้วยก็ตาม แต่ก็จะไม่พูดโอ้อวดเกินจริงเลยและที่สำคัญคนที่เกิ ดวันนี้จะไม่ยกตัวเองโดยข่มคนอื่นเป็นเ ด็ ดข า ด และเขาไม่ชอบคนที่ข่มคนอื่นด้วยจึงเป็นคนที่ทำให้คนที่รู้จักรู้สึกสบายใจและปลอดภัยเมื่อได้พูดคุยด้วย แล้วท่านจะหลีกเพื่อนที่ดีน่ารักเช่นนี้ไปได้อย่างไร? คนเกิ ดวันที่ 21 เข้าใจคน เห็นอกเห็นใจ และเป็นคนช่างเอาใจและมีจิตสำนึก คือมีความรู้สึกนึกคิดในทางที่ดีงามอยู่เสมอ เมื่อมีปัญหาใด ก็พอใจที่จะเข้าไปแก้ปัญหาด้วยการเจรจาอย่างนุ่มนวลแบบนักการทูตมากกว่าที่จะใช้วิธีการที่รุ นแร ง แต่ก็คนเกิ ดวันที่ 21 นี้เอง เมื่อถึงคราวจะต้องใช้ความเ ด็ ดข า ดรุ นแร งขึ้นมาก็จะใช้ได้อย่างเฉียบข า ด และเฉียบคมมีคำพูดที่เ ชื ට ดเฉือนหัวใจยิ่งกว่าที่เรียกว่า “ใบมีดโกนอาบน้ำผึ้ง”เสียอีกจะบอกให้ คนเกิ ดวันที่ 22 : คงเส้นคงวา คนที่เกิ ดวันที่ 22 มีบุคลิกภาพที่ซ้อนกันอยู่ แต่ถ้าสังเกตดี แล้วก็จะพบว่า นิ สั ยที่แท้จริงของคนเกิ ดวันนี้คือ ความคงเส้นคงวาที่ซ่อนอยู่ในความอ่อนไหวเปราะบาง คนเกิ ดวันที่ 22 เมื่อดูภายนอกจะเห็นว่า เมื่อเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไปจะอ่อนไหวง่ายในตอนแรก และจะมีปฏิกิริย าตอบสนองในทันที จึงจำเป็นที่จะต้องมีคนมาประคับประคองให้กำลังใจปลอบใจ คนเกิ ดวันนี้เมื่อผิดหวังจะแสดงความเสียใจทันที แต่จะค่อย รับฟังเหตุผล ทบทวนไตร่ตรองตามความเป็นจริง รับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์แยกแยะปัญหาแล้วก็จะค่อยกลับคืนมาทำใจยอมรับความเป็นจริง เรียกความมั่นใจกลับคืนมาได้ ในส่วนที่เป็นบุคลิกภาพทางจิตใจที่แท้จริงของคนเกิ ดวันนี้นั้นก็คือ การเป็นคนที่ทำอะไรเป็นระเบียบเรียบร้อยละเอียดลออ รั กษ ากฏเกณฑ์ได้ครบถ้วน และใช้หลักเหตุผลในการ ตั ดสินใจที่เด่นมากคือความเป็นคนเสมอตนเสมอปลาย คงเส้นคงวา ไม่ว่าจะในด้านการทำงาน ความสัมพันธ์กับคนอื่นหรือเ รื่ อ งความรักและครอบครัว คนเกิ ดวันนี้จะแสดงให้เห็นอย่างสม่ำเสมอถึงความรักและห่วงใยคนรักหรือคู่ครอง ซึ่งก็หมายความว่าถ้าท่านเป็นคนยุ่งเหยิงไร้ระเบียบและตามอารมณ์แล้ว ท่านก็คงไม่ถูกใจคนเกิ ดวันที่ 22 นัก คนเกิ ดวันที่ 22 เป็นคนเอาใจใส่ รับผิดชอบการงานเป็นอย่างดี ให้ความสำคัญกับสิ่งที่เรียกว่า “มิตรภาพ” มากทีเดียว ทั้งเป็นคนจริงใจต่อมิตร พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือมิตรทุกคนอย่างเต็มที่ ปัญหาจึงมีอยู่ว่า ท่านจะทำให้คนเกิ ดวันนี้รับท่านเป็นมิตรได้อย่างไรคำตอบมีอยู่แล้ว ถ้าท่านจะอ่ า นทบทวนดูก็ทำได้ คนเกิ ดวันที่ 22 เ ก ลี ຍ ด คนที่แสดงอารมณ์ต่อคนอื่น เ ก ลี ຍ ด คนที่ชอบทำให้คนอื่นเสียหน้าหรือข า ดความมั่นใจ แต่เป็นที่น่าแปลกว่า คนเกิ ดวันที่ 22 มีความสามารถเพียงพอที่จะเป็นผู้นำที่ดี และคุมคนมาก ได้ อย า กจะพูดเลยไปถึงลีลารักของคนเกิ ดวันนี้ด้วยว่า ครั้งแรก เขาจะตื่นเต้นตกใจปรับตัวแทบไม่ได้ ทำอะไรไม่ถูก ท่านควรค่อย สอนเขาอย่างฉลาด ให้กำลังใจจนกว่าเขา(หรือเธอ) ตั้งหลักได้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้ว จึงปล่อยให้เป็นตัวของตัวเอง ท่านจะพบว่าท่านเป็นฝ่ายถูกคนเกิ ดวันที่ 22 พิชิตอย่างราบคาบ คนเกิ ดวันที่ 23 : ตัวเอง คือความมั่นใจ คนเกิ ดวันที่ 23 มีลักษณะที่คนมักจะมองดูห่าง ด้วยความระแวดs ะวั งหรือเกรงกลัวเพราะเป็นคนที่มีบุคลิกภาพที่สง่า มั่นคง และมักแสดงออกให้เห็นได้ชัดเจนว่ามีคว ามเชื่ටมั่นในตัวเองสูง คนเกิ ดวันนี้ แม้ไม่อยู่ในตำแหน่งที่มีอำนาจใด แต่ก็มีอำนาจและอาจก้าวขึ้นสู่อำนาจได้จริง คนเกิ ดวันที่ 23 จึงเป็นคนที่ใคร เห็นว่า มีความไว้ตัวและดื้อรั้น ซึ่งก็เป็นการมองที่ถูกต้องในลักษณะนิ สั ยด้านหนึ่ง แต่ในอีกด้านหนึ่งนั้นคนเกิ ดวันนี้เป็นคนเข้าใจซาบซึ้งในบทกวี ดนตรี ศิลปะ และปรัชญา มีความอ่อนโยนต่อธรรมชาติเป็นอย่างยิ่ง ท่านที่จะเป็นมิตรกับคนเกิ ดวันที่ 23 จึงควรเป็นคนรอบรู้ศิลปวิทย าการเหล่านี้ และควรเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตกับคนเกิ ดวันที่ 23 อย่างผู้มีรสนิยมอันเลิศด้วย คนกลุ่มนี้พร้อมที่จะตกหลุมรักใครง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคนที่มีนิ สั ยและรสนิยมตรงกัน แต่ถ้าเกิ ดขั ด แ ย้ งกันนิดเดียว เขาก็จะปล่อยคนที่เคยรักไว้อย่างไม่แยแสได้เหมือนกัน ชีวิตของคนเกิ ดวันที่ 23 เป็นชีวิตที่มีการทำงานเป็นส่วนสำคัญ คนเกิ ดวันนี้ต้องการทำงานและทำอย่างอิสระ ต้องการโอกาสที่จะแสดงความสามารถ และถ้าใครสักคนเข้าไปปิดกั้นโอกาสไม่ให้แสดงความสามารถ หรือได้ทำสิ่งที่เขาต้องการ แม้จะรักใคร่กันเพียงใดก็อาจเป็นศัตรูคู่ปรปักษ์กันได้ทันทีแม้แต่คนที่เป็นภรรย าหรือสามี คนเกิ ดวันนี้เป็นคนโลกทรรศ์กว้าง และพอใจที่จะคบคนโลกทรรศ์กว้างด้วยเช่นเดียวกันเขาจะเป็นนักธุรกิจหรือนักบริหารที่เก่งมาก ไม่ยอมให้ใครมาชี้นำ ไม่ยอมให้สิ่งแวดล้อมต่าง มาทำให้หวั่นไหวได้ ไม่เปลี่ยนหลักการโดยไม่มีเหตุผล เปลี่ยนหลักการได้ทันทีถ้าเหตุผลถูกต้องชัดเจน เมื่อทำงานใจก็จะมุ่งอยู่แต่ตามหลักการเพื่อให้งานบรรลุผลเท่านั้น คนเกิ ดวันนี้มีความสามารถที่จะติดต่อกับคนทุกชั้นให้ประสบผลสำเร็จได้ อย่างไรก็ตาม คนเกิ ดวันนี้จะมีจุดอ่อนอยู่ที่สามารถเป็นคนใจหินขึ้นมาง่าย เมื่อเกิ ดไม่สบอารมณ์ขึ้นมา คนเกิ ดวันที่ 24 : มีน้ำใจไมตรี ถ้าท่านมีเพื่อนเกิ ดวันที่ 24 ก็นับว่าท่านมีโชค และถ้าตัวท่านเองเกิ ดวันที่ 24 ตัวท่านก็นับได้ว่าเป็นผู้ “มีบุญ” มาแต่กำเนิดคนหนึ่งเหมือนกัน ลักษณะเด่นของคนเกิ ดวันที่ 24 ในด้านนิ สั ยใจคอก็คือความมีน้ำใจพร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อน หรือแม้แต่คนอื่นที่มิใช่เพื่อน หากตกอยู่ในภาวะที่จะต้องได้รับความช่วยเหลือแล้วคนเกิ ดวันที่ 24 จะให้ความช่วยเหลือทันทีด้วยไมตรีจิต และไม่สนใจการตอบแทน คนเกิ ดวันที่ 24 เป็นเพื่อนที่ดี เมื่อท่านมีความทุกข์ คนแรก ที่จะมาให้ท่านเห็นคือคนเกิ ดวันที่ 24 และเมื่อท่านมีความสุขเพื่อนคนที่เกิ ดวันที่ 24 ก็จะมาถึงก่อนด้วย คนเกิ ดวันที่24 จะเป็นเพื่อนที่นำสิ่งที่มีประโยชน์ ชักชวนให้ทำสิ่งที่ดีงาม และนำความสุขสมบูรณ์มาให้ท่านเสมอ คนเกิ ดวันที่ 24 เป็นคนมีเสน่ห์ช่างรู้ใจ ถ้าท่านมีคนรักเป็นคนเกิ ดวันที่ 24 จะรู้ซึ้งถึงเสน่ห์ของคนเกิ ดวันนี้ว่า เป็นคนช่างรู้ใจ และเป็นคนช่างเอาอกเอาใจเสียจนท่านรู้สึกได้ว่าท่านห่างเขา (หรือเธอ) ได้ย าก หรือข า ดเขาไปแล้ว ท่านมีความสุขเหลืออยู่น้อยมากโดยเหตุนี้ใครที่รู้จักมักคุ้นจึงทั้งรักทั้งหลงคนเกิ ดวันที่ 24 ลักษณะนิ สั ยที่ดีเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งของคนเกิ ดวันนี้ก็คือ ความเป็นคนรับผิดชอบสูงทั้งการงานและครอบครัว โดยเฉพาะในเ รื่ อ งครอบครัวแล้ว คนเกิ ดวันที่ 24 ถือว่าครอบครัวเป็นชีวิตจิตใจของเขา (หรือเธอ) เลยทีเดียว การมี “คู่สร้าง-คู่สม” ที่รักและรับผิดชอบครอบครัว นับเป็นโชคอย่างวิเศษ และถ้าท่านมีคนรักเกิ ดวันที่ 24 ท่านก็มีโชคอย่างวิเศษไปด้วย เสน่ห์ประการหนึ่งของคนเกิ ดวันที่ 24 คือเสน่ห์ในการสนทนา หรือที่เรียกกันว่า เสน่ห์น้ำคำ คนเกิ ดวันที่ 24 เป็นนักฟังที่ดีและเห็นอกเห็นใจผู้พูดที่พูดไม่เก่ง หรือเล่าเ รื่ อ งที่เต็มไปด้วยปัญหา จับใจความเก่ง จับความคิดของผู้พูดได้ไว และเมื่อถึงเวลาพูด คนเกิ ดวันที่24 ก็พูดได้ เพราะฉลาด สามารถเจรจาชักจูงใจ หรือให้ทัศนะที่เป็นประโยชน์หรือสามารถนำไปปฏิบัติได้จริง จุดอ่อนของคนเกิ ดวันที่ 24 อยู่ที่ความรักเพื่อนและกลัวว่าตนจะเป็นภาระทำให้เพื่อนเดือนร้อนนี่เอง จึงทำให้คนเกิ ดวันนี้เป็นคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกในใจออกมา และย ากที่จะปริปากบอกใครถึงความรู้สึกของตนเอง ดั งนั้u คนที่ทำงานด้วยหรืออยู่ร่วมกันอยู่ใกล้ชิดควรต้องs ะวั งตัวไว้ เพราะหากอยู่ด้วยกันไปนาน ทำอะไรร่วมกันอยู่เพลิน คนเกิ ดวันที่ 24 ซึ่งเป็นเพื่อนของท่านอาจฟุบไปเฉย ก็ได้ เพราะอ่อนเพลียแต่ไม่ยอมบอกใคร และเพราะความที่ชอบเก็บความรู้สึกนี่เองที่หากประสบปัญหาบ่อย เข้าอาจกลายเป็นโ ร คประสาทได้ คนเกิ ดวันที่ 25 : รวงข้าวที่มีเมล็ดมาก คนเกิ ดวันที่ 25 เป็นตัวอย่างอันดีสำหรับการอธิบายภาษิตที่ว่ารวงข้าวที่มีเมล็ดมากย่อมโน้มต่ำติดดิน โดยพื้นฐานทางสติปัญญา คนเกิ ดวันที่ 25 มักเป็นคนมีสติปัญญาดี เป็นคนเรียนอะไรก็เข้าใจง่าย จะจับทำอะไรก็ทำเป็นทำได้ดี แต่ไม่ว่าเขาหรือเธอที่เกิ ดวันนี้จะมีความรู้ความสามารถสัก ไหน ก็จะไม่มีวันประกาศสรรพคุณของตัวเองเลย และถ้าหากว่าจำเป็นจะต้องใช้ความรู้ความสามารถให้ปรากฏ เขาหรือเธอที่เกิ ดวันที่ 25 ก็จะแสดงออกอย่างชนิดที่ถ่อมตัว แสดงตนว่าไม่ใช่ผู้รู้วิเศษกว่าใคร แม้แต่สักครั้ง ลักษณะนิ สั ยที่ดีเด่นอีกอย่างหนึ่งของคนเกิ ดวันที่ 25 ก็คือ เห็นธุระของเพื่อนสำคัญกว่าเสมอ ถ้ามีธุระที่ต้องทำพร้อม กันเขาหรือเธอที่เกิ ดวันนี้จะทำให้เพื่อนเป็นอันดับแรกและให้ความรักใคร่ไว้วางใจเพื่อนเต็มที่เสมอ คนเกิ ดวันที่ 25 เป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ แสวงหาสิ่งใหม่ ดั งนั้uเขาหรือเธอซึ่งเกิ ดวันที่ 25 จึงมักไม่อยู่เฉย ชอบให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายและตื่นเต้น คนเกิ ดวันที่ 25อาจไม่ชอบเพื่อนหรือคนรักที่อนุรักษ์นิยม หรือเป็นคนที่ค่อนข้างเฉื่อย เขาหรือเธอที่เกิ ดวันนี้เป็นคนมีความคิดริเริ่มสูง และชอบที่จะมีเพื่อนที่จะ “วิจารณ์” ความคิดริเริ่มของเขาได้อย่างเฉียบคม คนเกิ ดวันที่ 25 เป็นคนมีลักษณะเด่นอยู่ในตัว ดั งนั้uไม่ว่าจะออกไปในงานสังคมใดก็เป็นที่น่าสนใจของคนในกลุ่มในงานนั้น ทั้ง ที่คนเกิ ดวันที่ 25 มิได้รูปร่ า งใหญ่โตหรือสวยสะดุดตาผู้ใดเกินปกติ แต่บุคลิกภาพ ทีท่า และการแต่งกายและลักษณะเด่นในตัวเองจะจูงความสนใจจากคนอื่นได้มาก ความสามารถในการเลียนแบบก็เป็นความเด่นอีกอย่างหนึ่งของคนเกิ ดวันที่ 25 คนเกิ ดวันนี้มีความสามารถในการเลียนแบบหรือล้อเลียนคนอื่นได้แนบเนียน ทำให้คนอื่น รู้สึกสนุกสนานและพอใจ คนเกิ ดวันที่ 25 ไม่ชอบที่จะอยู่ในสถานการณ์ “เผชิญหน้า” ดั งนั้u เมื่อมีปัญหาขั ด แ ย้ งกับคนรัก คู่ครอง เพื่อน หรือแม้แต่ปัญหาในงาน เขาหรือเธอผู้เกิ ดวันที่ 25 จะทำเป็นไม่สนใจหรือปล่อยให้เป็นไปตามปกติก่อน แล้วจึงใช้วิธีชวนคุยนอกเวลา หาข้าวหาปลากินกันไปคุยกันไป และปรับความเข้าใจกันทีหลัง จุดอ่อนของคนเกิ ดวันนี้ก็คือ ความรู้สึกที่อ่อนไหวง่ายต่อคำพูด ในบางครั้งคนที่เกี่ยวข้องพูดผิดหูเพียงนิดเดียว และโดยไม่ได้เจตนาเลย คนที่เกิ ดวันที่ 25 ก็เก็บไปน้อยใจเสียยกใหญ่ คนที่มีเพื่อนมีคนรักเกิ ดวันที่ 25 จึงต้องs ะวั งคำพูดอยู่เสมอ คนเกิ ดวันที่ 26 : สุขุม มองไกล ใครที่รู้ตัวว่าไม่ค่อยมั่นใจในตัวเอง ขอได้โปรดคบเพื่อนหรือรักกับคนที่เกิ ดวันที่ 26 เถิดเพราะคนเกิ ดวันนี้เป็นคนสุขุม มั่นคง และมองการณ์ไกล ถ้าท่านอยู่ใกล้ก็จะค่อย มีความมั่นใจตัวเองขึ้นได้ ความมีกำลังใจเข้มแข็งมั่นคงเป็นคุณลักษณะเด่นประการแรกของคนเกิ ดวันที่ 26 ดั งนั้uไม่ว่าในชีวิตของเขาหรือเธอจะเผชิญกับอะไร อุปสรรคหนัก ไหนคนเกิ ดวันที่ 26ก็ไม่เคยหวั่น อาจร้องไห้ แต่ไม่เคยยอมพ่ายแพ้แต่จะใช้สติปัญญา เริ่มต่อสู้กับอุปสรรคอย่างสุขุมต่อไป ความสุขุม และมองการณ์ไกลเป็นสิ่งเสริมความมั่นใจตัวเองที่สำคัญของคนที่เกิ ดวันที่ 26คนเกิ ดวันนี้มักไม่ตื่นเต้นกับเหตุการณ์ ไม่หวาดตระหนกแต่จะแก้ปัญหาต่าง อย่างฉลาดรอบคอบสุขุม คนเกิ ดวันที่ 26 เป็นคนที่มีความเห็นอกเห็นใจคนอื่น และมีคุณสมบัติที่ทำให้เข้าใจปัญหาของคนอื่นได้ง่าย ความฉลาด รอบคอบ สุขุม ความคิดลึกซึ้งที่มีอยู่ประจำ ทำให้เขาหรือเธอที่เกิ ดวันที่ 26 เป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่น มีอะไรเกิ ดขึ้นเพียงนิดเดียวก็จะเข้าใจความเป็นมาเป็นไปได้ทันที คุณสมบัติเด่นอีกอย่างของคนที่เกิ ดวันที่ 26 ก็คือ ความเป็นผู้นำ คนเกิ ดวันนี้จะเป็นผู้นำที่ดีมีความสามารถในการจัดการ และเป็นนักบริหารที่มีความสามารถ เป็นคนมีความรอบรู้และเก่งหลายด้าน ประกอบกับเป็นคนที่มีความทะเยอทะย านสูงไม่ชอบเป็นลูกน้องใครจึงทำให้คนเกิ ดวันที่ 26 ปรากฏภาพโดดเด่นในฐานะเจ้าพ่อ ลูกพี่ หรือหัวหน้า คนเกิ ดวันที่ 26 เป็นคนที่ไม่ชอบความปนเปก้าวก่าย โดยนิ สั ยส่วนตัวจะค่อนข้างปราณีตเช่น เสื้อผ้าแต่งกายของเขาหรือเธออาจต้องจัดไว้เป็นชุดอย่างถูกต้อง ท่านจะไม่ค่อยพบคนเกิ ดวันที่ 26 แต่งกายชนิดสีรองเท้าไปทางหนึ่ง สีเสื้อผ้าไปอีกทางหนึ่ง กระเป๋าถือไปอีกสีหนึ่งเป็นอันข า ด คนเกิ ดวันนี้จะหงุดหงิดง่ายกับการประชุมที่ไม่ตรงเวลา ห้องอาหารที่ผู้คนสับสนเจี๊ยวจ๊าว หรือการชุลมุนແย่งกันรีบบริการโดยไม่เรียงลำดับ คนเกิ ดวันที่ 26 จะไม่ยอมให้ชีวิตครอบครัวเข้ามายุ่งเกี่ยวกับการงานอย่างเ ด็ ดข า ด ถ้าเป็นคู่รักคู่ครอง หรือเพื่อนสนิทจงอย่าน้อยใจเลยถ้าท่านไม่รู้เ รื่ อ งราวเกี่ยวกับงานของเขาหรือเธอผู้ที่เกิ ดวันที่ 26 คนเกิ ดวันที่ 26 นั้น แม้ว่าจะเป็นคนเห็นอกเห็นใจคนอื่น สุขุมรอบคอบมั่นคงไม่หวั่นไหวและอย า กให้ทุกคนรักใคร่เข้าใจกัน แต่ก็เป็นคนที่ยึดมั่นในลักษณะของตนเองอย่างมั่นคงอาจกล่าวได้ว่าเป็นคนดื้อทีเดียว อย่าไปขอให้คนเกิ ดวันที่ 26 ทำตามใคร (แม้แต่คนที่เขาหรือเธอรักมากดังชีวิต)โดยไม่ถูกหลักเกณฑ์เป็นอันข า ด ถ้ายังอย า กมีไมตรีอันยืนย าวต่อกันคนเกิ ดวันที่ 27 : “ซื่อสัตย์ยุติธรรม” ประจำใจ มีคนพูดว่า บางที “เปาบุ้นจิ้น” อาจเป็นคนที่เกิ ดวันที่ 27 ก็ได้ คนเกิ ดวันที่ 27 มีความสามารถเป็นพิเศษในการแยกแยะสิ่งที่ถูกกับสิ่งที่ผิด สิ่งที่ดีกับสิ่งที่เ ล วออกจากกันได้ง่ายและเมื่อเห็นว่าสิ่งใดผิดสิ่งใดชั่ วแล้ว เขาหรือเธอที่เกิ ดวันที่ 27 ก็จะถูกจิตสำนึกมโนธรรมภายในคอยบังคับมิให้กระทำสิ่งนั้นเป็นอันข า ด และถ้าบังเอิญได้กระทำลงไป จะด้วยประมาทหรือสถานการณ์บังคับก็ตาม คนเกิ ดวันที่ 27 จะไม่ลืมเ รื่ อ งดังกล่าวเป็นอันข า ด จะประทับเหตุการณ์นั้นไว้เป็นความไม่สบายใจไปจนชั่ วชีวิต หรือจนกว่าจะมีการแก้ไขสิ่งที่ผิดให้ถูกต้อง คนเกิ ดวันที่ 27 นี่แหละ คือคนที่ “จะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิด” คนเกิ ดวันที่ 27 เป็นคนมีเมตตาสูง รักคนอื่นเหมือนรักตัวเอง แต่ความเมตตานี้มีขอบเขตโดยจะมีให้อย่างเหลือเฟือกับคนที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม แต่ถ้าคนผิดคนชั่ วแล้ว สิ่งที่คนเกิ ดวันที่ 27 มีให้ก็คือ ความเห็นใจ ความเสียใจ คนเกิ ดวันนี้จึงเป็นคนมีความรับผิดชอบสูง เป็นพ่อแม่ที่ดี เป็นครูที่ดี และเป็นหัวหน้าผู้เที่ยงธรรม คนเกิ ดวันที่ 27 เป็นคนค่อนข้างอนุรักษ์นิยม ยึดมั่นในแบบธรรมเนียมประเพณีและมักใช้แบบแผนธรรมเนียมประเพณีเป็นเกณฑ์ในการแยกถูก-ผิด ดี-ชั่ ว จึงมีลักษณะเป็นคนหัวโบราณ ถ้าเป็นท่านชายและคนรักของท่านเป็นคนเกิ ดวันที่ 27 ก็พึงทราบว่า คนรักของท่านชอบให้ท่านร้องเพลงที่มีเนื้อร้องตอนหนึ่งว่า “ขอสงวนศักดิ์ศรีตามประเพณีโบราณนานมา” และคนเกิ ดวันนี้มักจะค่อนข้างดื้อรั้นในสายตาคนอื่น แท้จริงแล้ว ความดื้อของเขาอยู่บนพื้นฐานการแยก ชั่ ว-ดี แล้วมากกว่า คนเกิ ดวันที่ 27 จะมีความกังวลใจอยู่ตลอดเวลา ถ้าหากเขาหรือเธอได้กระทำสิ่งที่กระทำถึงคนอื่นและทำให้คนอื่นนั้นเดือดร้อน ความกังวลอ ย่า ง นี้จะทำให้ชีวิตของคนเกิ ดวันที่ 27ค่อนข้างເครียດ และจะไม่คลายลงจนกว่าเขาหรือเธอจะอธิบายให้อีกฝ่ายหนึ่งเข้าใจ ดั งนั้uคำพูดของท่านประเภทที่ว่า “ไม่เป็นไร” “ผมเข้าใจความจำเป็นของคุณ””ผมลืมเ รื่ อ งนั้นไปแล้ว” ฯลฯ จึงมีความสำคัญต่อคนที่เกิ ดวันที่ 27 มาก คนเกิ ดวันนี้มีลักษณะบางอย่างที่ขั ด แ ย้ งในตัว คือมักชอบคบมิตรสหายฮาเฮ แต่ก็ชอบนิ่งเงียบ อยู่กับความคิดของตัวเองบ่อย ดั งนั้u ถ้าเพื่อนผู้เกิ ดวันที่ 27 ของท่าน อยู่ ก็หายหน้าไป ท่านก็ไม่ต้องติดใจอันใด อีกไม่นานคนผู้นั้นก็จะกลับมา คนเกิ ดวันที่ 27 จะเก็บความรู้สึกเจ็ບปວดในใจอันเกิ ดจากความรักได้ดี ถ้าคนรักจะแยกทางไป เขาหรือเธอก็จะเพียงนิ่งเฉยและเก็บความเจ็ບปວดไว้ในใจ ไม่ให้ใครได้เห็น และถ้าท่านเองเกิ ดวันนี้ ลดความเอาจริงเอาจังอีกนิด ເครียດน้อยอีกหน่อย ท่านก็จะมีความสุขอันบริบูรณ์ ด้วยความดีในตัวของท่านนั้นเอง คนเกิ ดวันที่ 28 : เรื่อยเรื่อยมาเรียงเรียง คนเกิ ดวันที่ 28 เป็นคนที่มีความสุขกับชีวิตที่ไม่เคร่งครัด หลักเกณฑ์หรือกำหนดการต่าง ของชีวิต เป็นเพียงที่สำหรับหมายตาในบางโอกาสเท่านั้น มิได้มีความสำคัญแก่ชีวิตมากนักชีวิตของคนเกิ ดวันที่ 28 จึงค่อนข้างเป็นชีวิตที่ตามสบาย คนเกิ ดวันที่ 28 เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน สงสารคนง่าย รักคนง่าย ไว้ใจคนง่าย ชอบความสะดวกสบายและชอบอำนวยความสะดวกให้กับเพื่อนหรือคนรัก เป็นคนที่รักใคร และอย า กให้ใคร รัก อย ากให้ทุกคนรักกัน และอย ากให้เพื่อน รักกันอย่างมีความสุขดั งนั้u ความ ทุ ก ข์ ของคนเกิ ดวันที่ 28 จึงมักเกิ ดจากการที่เพื่อนของคนเกิ ดวันนี้ทะเลาะกันเอง และความโชค ร้ า ยของคนเกิ ดวันที่ 28 ก็คือ การถูกเพื่อน เ ลว หลอกลวง “เพื่อน” เป็นคำที่มีความหมายที่สุดสำหรับคนเกิ ดวันที่ 28 เพราะคนเกิ ดวันนี้ขี้เหงาและอยู่คนเดียวไม่ได้เ ด็ ดข า ด ต้องมีเพื่อนชีวิตจึงจะเป็นสุข ท่านจึงพบคนเกิ ดวันนี้เริงร่าอยู่ในห มู ่เพื่อนเสมอ มิใช่น้อยเลยที่ถึงแม้จะแต่งงานมีครอบครัวแล้วก็ยังแบ่งเวลาให้เพื่อนมากกว่าครอบครัวของตนเอง ถ้าคู่ครองไม่เข้าใจกันก็ถึ งกั บโกรธกันมีบ่อยไป แต่อย่างไรก็ตาม แม้คนเกิ ดวันที่ 28 จะรักเพื่อนและให้ความสำคัญกับเพื่อนมาก แต่ก็จะ ตั ดสินใจเ รื่ อ งสำคัญ ด้วยตัวเองเสมอ รักเพื่อน แต่ไม่ยอมให้เพื่อนมีอิทธิพลเหนือตน ลักษณะที่ขัดกันของคนเกิ ดวันที่ 28 จะพบได้ในเ รื่ อ งความดื้อรั้น คนเกิ ดวันนี้เป็นคนรักเพื่อนเป็นคนสนุกสนาน มีอารมณ์ขันแต่มักดื้อดึงอย่างไม่มีใครเทียบ ถ้าหากเขาหรือเธอคิดจะดื้อขึ้นมา คนเกิ ดวันที่ 28 แม้ว่าจะเป็นคนสะเทือนใจง่าย ใจอ่อนกับเหตุการณ์ซึ่งแม้จะมิได้เกิ ดขึ้นกับตัวเองก็ตาม แต่เขาและเธอผู้เกิ ดวันที่ 28 ก็เป็นคนกล้าที่จะพูดและทำเพื่อป้องกันสิทธิของตัวเองและผู้อื่นอย่างเต็มที่เมื่อถึงคราวจำเป็น ดั งนั้u บางทีท่านอาจแปลกใจที่เพื่อนผู้ดูเหมือนเป็นคนตามสบายเกิ ดเอาจริงเอาจังขึ้นมาในเมื่อพบเห็นการรังแก หรือถูกรังแก จุดอ่อนของคนเกิ ดวันที่ 28 ก็อยู่ตรงนี้เอง ตรงที่ว่า ปกติแล้วเป็นคนไม่เคร่งครัดอันใดปล่อยชีวิตไปเรื่อย ตามสบาย แต่เมื่อมีอะไรมากระทบกระเทือนใจแล้วมักวู่วามทำให้มีความสุขน้อยลงไปจนกว่าจะรู้จักระงับและหาทางระบายออกที่นุ่มนวลขึ้นถ้าท่านมีเพื่อนเกิ ดวันที่ 28 ขยับเข้าใกล้เขาหรือเธออีกนิดได้ไหม เพราะคนเกิ ดวันนี้อยู่คนเดียวไม่ได้เ ด็ ดข า ด ถ้าข า ดเพื่อนแล้วจะรู้สึกว้าเหว่ที่สุด เพื่อนขี้เหงา คนเกิ ดวันที่ 29 : รักใครไม่ผันแปร คนเกิ ดวันที่ 29 มีโชคเบื้องต้นหรือจะเรียกว่าพรสวรรค์ก็ตามใจ อยู่ที่ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการประดิษฐ์ อันเป็นการทำให้ความคิดสร้างสรรค์กลายเป็นสิ่งที่จับต้องได้ นักวิทย าศาสตร์ นักประดิษฐ์คิดค้นหลายคนเกิ ดในวันนี้ คนเกิ ดวันที่ 29ส่วนใหญ่จะมีความสุขมากถ้าได้ทำงานในด้านการประดิษฐ์คิดค้น การทดลองทางวิทย าศาสตร์และเทคโนโลยี และเขาหรือเธอมักจะประสบความสำเร็จในด้านนี้อย่างรุ่งโรจน์ โดยเหตุที่พื้นนิ สั ยเป็นเช่นนี้ คนที่เกิ ดวันนี้จึงมีเพื่อนหรือคนรักที่มีความเข้าใจไม่ปล่อยให้เขาหรือเธอจมอยู่กับเครื่องมือทดลองวิจัยทางวิทย าศาสตร์ หรือในห้องคอมพิวเตอร์ แต่ควรจะต้องพาเขาหรือเธอออกไปสู่สังคม รู้จักโลกที่แท้จริง รู้จักชื่นชมกับความสุขและความงามของมนุษย์ ของธรรมชาติ ของภาษากวี ดนตรี และศิลปะ เ รื่ อ งอ ย่า ง นี้บางทีพ่อแม่ต้องทำตั้งแต่วัยเด็กด้วยซ้ำ แทนที่จะดีใจว่าลูกของท่านอันเกิ ดวันที่ 29 เป็นคนขยันเรียนอย่างเดียว ความทุกข์ของคนเกิ ดวันที่ 29 จะเกิ ดขึ้นในเมื่อเขาหรือเธอต้องทำงานที่ตัวเขาหรือเธอผู้นั้นไม่ชอบใจทำ หรือต้องเรียนรู้หรือทำความเข้าใจในเ รื่ อ งที่เขาไม่สนใจ เขาจะเ บื่ อเ รื่ อ งดังกล่าวเหล่านั้นง่าย คนเกิ ดวันที่ 29 เ บื่ อง่าย ถ้าไม่ได้งานที่ชอบก็จะเ บื่ อทันที อันที่จริงแล้ว คนเกิ ดวันที่ 29 เป็นคนมีเสน่ห์ และน่ารักกับคนที่เขาหรือเธอพอใจ เป็นคนที่เรียกได้ว่ารักเดียวใจเดียว เมื่อได้พอใจหรือรักใครแล้วก็จะไม่ผันแปรไปได้ มีความรับผิดชอบต่อคนรักและครอบครัวดี แต่ใครก็ตามที่เป็นคนรักกับคนที่เกิ ดวันนี้ก็จะต้องพบข้อยุ่งย ากบ้าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อยุ่งย ากอันเกิ ดจากความเก่งแต่ประสบการณ์ดิ่งลึกมากกว่ากว้าง ของเขาหรือเธอผู้นั้น ทำให้เขาหรือเธอเป็นคนมองโลกอย่างไม่เข้าใจบางทีถึ งกั บกลายเป็นคนหลงตัวเอง หรือหลงกลุ่มไปได้ เช่นหลงผิดไปว่ากลุ่มของตนเท่านั้นที่มีความชำนาญในสาขาวิชาชีพนี้เป็นเลิศ หรือเป็นพวกที่ชอบมองว่าคนต่างกลุ่มมีเกียรติน้อยกว่าตน บางทีเผลอ ยังแอบดูถูกภรรย าสามีและญาติของภริย าสามีว่าโง่กว่าตนก็มี และที่สำคัญคนเกิ ดวันที่ 29 เป็นคนที่แม้แต่คนใกล้ชิดที่สุดก็ย ากที่จะหยั่งรู้ความรู้สึกจริง ของเขาหรือเธอได้ เป็นพวกที่ชอบมีชีวิตลึกลับชวนให้คนพิศวง และเขาหรือเธอผู้เกิ ดวันที่29 จะรู้สึกอึดอัดใจมาก ถ้ามีคนรู้เกี่ยวกับตัวเขาหรือเธอมากกว่าที่ต้องการให้รู้ คนเกิ ดวันที่ 30 : ทร ร าชย์น้อย คนเกิ ดวันที่ 30 มีพื้นนิ สั ยที่ดีหลายอย่าง แต่สิ่งที่พระเจ้าลืมให้มากับเขาหรือเธอ หรือให้มาก็น้อยสักหน่อย ก็คือความมีเสน่ห์ โดยพื้นฐานของ๑วงชะตา คนเกิ ดวันที่ 30 มักจะเป็นคนฉลาด และมีความมั่นใจในตัวเองสูงไม่ว่าดูภายนอกจะมีลักษณะอย่างไร แต่ภายในจิตใจของเขามี “วิธีการ” หรือ “คำตอบ” หรือ”คำ ตั ดสิน” ของปัญหาที่จะต้องเผชิญไว้พร้อมแล้ว และเมื่อ ตั ดสินใจแล้วก็เป็นอันจบกันไม่ต้องหวนกลับมาพูดกันด้วยเ รื่ อ งเก่านั้นอีก การ “คิดในใจ” อย่างฉลาดนี้เองทำให้คนเกิ ดวันที่ 30 สามารถแก้ปัญหาต่าง ลุล่วงไปด้วยดี สามารถ ตั ดสินใจทำอะไร ได้ โดยไม่ ลังเลใจ คนเกิ ดวันที่ 30 มีบุคลิกภาพที่เข้มแข็งแสดงให้เห็นความเป็นคนเ ด็ ดข า ด ดูน่าเกรงขามเป็นคนที่รู้ว่าตัวเองมีดีอะไรและศัตรูคู่แข่งมีดีอะไร สามารถใช้ความได้เปรียบที่มีอยู่เอาชนะคู่แข่งได้โดยไม่ย ากลำบาก อ่ า นความคิดคนอื่นได้ปรุโปร่ง หรือมีญาณสังหรณ์ที่ช่วยป้องกันกลอุบายของคู่แข่งได้จึงมักเอาชนะคนอื่นได้เสมอ อำนาจก็ยิ่งมีมากขึ้น คนที่เกิ ดวันนี้มีสติปัญญาหลักแหลมเรียนรู้อะไรได้เร็วกว่าคนอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเ รื่ อ งนั้นเป็นการตีความถ้อยคำสัญลักษณ์และปรัชญาต่าง แต่ก็ไม่ค่อยชำนาญเ รื่ อ งเครื่องกลไกต่าง มากนัก คนเกิ ดวันที่ 30 ชอบทำอะไรที่ย าก ที่คนธรรมดาสามัญไม่ค่อยทำกัน จะทำแต่สิ่งที่ดีเลิศจริง แม้ในเ รื่ อ งความรัก เขาหรือเธอผู้เกิ ดวันที่ 30 ก็มักจะพุ่งความสนใจไปยังคนที่มีลักษณะเป็น “ดอกฟ้า” หรือ “โดมผู้จองหอง” มากกว่าที่สนใจคนธรรมดา ถ้าท่านอย า กให้คนเกิ ดวันที่ 30 สนใจท่านก็ต้องทำตัวให้เป็น “งานที่ย ากกว่าธรรมดา” นอกจากจะเป็นคนชอบทำอะไรย าก แล้ว คนเกิ ดวันนี้เป็นคนที่มีอะไรบางอย่างแปลกไปจากคนอื่น มีความสามารถพิเศษที่คนทั่ว ไปอาจทำไม่ได้ หรือนึกไม่ถึงว่าจะมีใครทำได้เช่นนั้น แต่คนเกิ ดวันที่ 30 ก็อาจทำได้ถ้านึกพอใจจะทำ จนบางครั้งดูเหมือนบ้าระห่ำ หรือมีความคิดเห็นที่ รุ นแ ร งมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเมือง ศาสนา ชีวิต แม้กระทั่งความรักคนเกิ ดวันที่ 30 กับความรักนั้น มีลักษณะของคนที่ข า ดเสน่ห์ คนที่เกิ ดวันนี้ค่อนข้างพอใจที่จะรักคนที่เก่งกาจ แต่ต้องเก่งกาจน้อยกว่าตนเอง ชอบใช้อำนาจหรือแสดงท่าทีให้คนอื่นเห็นว่าตนเองมีอำนาจเหนือคู่ครอง คู่รัก ทำให้คนที่เกิ ดวันที่ 30 ข า ดเสน่ห์ไปอย่างน่าเสียดาย มีคนเรียกคนเกิ ดวันที่ 30 ว่า “ทร ร าชย์น้อย” เพราะชอบเผด็จการตั้งแต่เ รื่ อ ง เ พศ สั มพันธ์ ไปจนถึงเ รื่ อ งบริหารบ้านเมืองทีเดียว คนเกิ ดวันที่ 31 : ต้องการกำลังใจ คนเกิ ดวันที่ 31 ได้รับพรจากพระเจ้าเ รื่ อ งสติปัญญา จึงเป็นผู้มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดแบบที่เรียกกันว่ามีไหวพริบดี (ไม่ใช่เรียนหนังสือเก่ง) ดั งนั้uเมื่อจะจับทำงานใด ก็มักจะประสบความสำเร็จระดับสูงเสมอ โดยลักษณะนิ สั ย คนที่เกิ ดวันนี้เป็นคนสุภาพอ่อนน้อมถ่อมตน แลไม่ชอบโอ้อวดหรือแม้แต่แสดงตนเกี่ยวกับความสำเร็จหรือความก้าวหน้าต่าง คนทั่วไปแม้จะรู้ว่าเขาหรือเธอซึ่งเกิ ดวันที่ 31 เป็นคนที่ประสบความสำเร็จ แต่ก็ไม่มีใครรู้จริง แม้แต่เพื่อนสนิท ว่าที่จริงแล้วความสำเร็จที่คนอื่นเห็นนั้นเป็นเพียงเศษส่วนเท่าใดของความสำเร็จที่เขาได้รับ คนเกิ ดวันที่ 31 เป็นคนรักเพื่อนฝูง ความสุขที่แท้จริงของคนเกิ ดวันนี้ก็คือการได้อยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูง เขาหรือเธอที่เกิ ดวันที่ 31 เป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่คนที่รักเป็นอย่างดีถ้าท่านเคยอ่ า นหนังสือวรรณคดีเ รื่ อ ง ลิลิตนิทราชาคริต คนเกิ ดวันที่ 31 ก็คือ อาบูหะซันพระเอกในเ รื่ อ งนั้นนั่นเอง (ถ้าไม่เคยอ่ า นก็ขอเชิญลองอ่ า นดู สนุกมาก) ความมีมนุษยสัมพันธ์ (หรือจะเรียกว่า มีเสน่ห์ก็คงจะได้) เป็นคุณลักษณะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของคนเกิ ดวันที่ 31 เขาหรือเธอที่เกิ ดวันนี้มีบุคลิกภาพอันสง่างาม เด่น เป็นที่ต้องตาต้องใจและผู้คนมักอย า กปราศรัยทักทายด้วย ประกอบกับความมีมนุษยสัมพันธ์สามารถเข้ากับคนทุกระดับชั้นได้ดี คนเกิ ดวันที่ 31 จึงเป็นผู้ที่มีคนรู้จักมาก จุดอ่อนของคนเกิ ดวันที่ 31 อยู่ที่ว่าแม้ดูภายนอกจะเข้มแข็งเ ด็ ดข า ด แต่ในเบื้องลึก คนเกิ ดวันนี้มักจะข า ดคว ามเชื่ටมั่นในตนเอง คนเกิ ดวันที่ 31 มักไม่ทำสิ่งใดโดยปราศจากคำยืนยันจากคนที่ไว้ใจได้เสียก่อนว่า สิ่งที่เขาทำนั้นถูกแล้วดีแล้ว ดั งนั้u ถ้าท่านเป็นคู่รักคู่ครองหรือเพื่อนของคนเกิ ดวันนี้จะต้องรับบทบาทนี้ให้ได้ และข้อสำคัญที่ท่านลืมไม่ได้ก็คือ อย่าแสดงตัวว่าเขาข า ดท่านไม่ได้ แต่จงแสดงให้เห็นว่าท่านข า ดเขาไม่ได้ ซึ่งเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะช่วยสร้างความมั่นใจให้เขาหรือเธอผู้เกิ ดวันที่ 31 ในด้านความสัมพันธ์ทางเ พ ศ คนเกิ ดวันที่ 31 จะต้องเยี่ยมกว่าคนอื่นเสมอ เป็นคนตั้งกฎเกณฑ์หรือหลักการไว้สูง ถ้าท่านปรับตัวตามเขาหรือเธอไม่ได้ ทำตัวอย่างที่คนเกิ ดวันนี้ต้องการไม่ได้ เขาหรือเธอที่เกิ ดวันนี้ก็จะไม่ลังเลที่จะเมินคุณไปได้อย่างปราศจากเยื่อใย ที่สำคัญที่สุด ท่านอย่าทรยศหรือหักหลังคนที่เกิ ดวันที่ 31 เป็นอันข า ด แม้แต่ตุกติกมีเล่ห์เหลี่ยมท่านก็ไม่ควรทำ เพราะเขาหรือเธอผู้เกิ ดวันที่ 31 จะโต้ตอบท่านอย่างเต็มที่และรุ นแร งทันที และท่านไม่มีทางที่จะเอาชนะเขาหรือเธอได้เลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *