@ปู่คำแสน ก่อนบวช,ดับโชยุ,2 ตัว ระเด่น ,ซองเขียวกลมเกตุนุติ,อ.สายเขมร,16/11/65

~

~

@ปู่คำแสน ก่อนบวช,ดับโชยุ,2 ตัว ระเด่น ,ซองเขียวกลมเกตุนุติ,อ.สายเขมร,16/11/65

~

~

~

~

@ปู่คำแสน ก่อนบวช,ดับโชยุ,2 ตัว ระเด่น ,ซองเขียวกลมเกตุนุติ,อ.สายเขมร,16/11/65

~

~

VDO

~

~

Leave a Reply

Your email address will not be published.